โมเมพาเพลิน : แต่งตามริต้า ออรา [Inspired by Rita Ora GMM Awards 2014]

โมเมพาเพลิน

โมเมพาเพลิน

www.spokedark.tv 

รวบรวมคลิปจาก YouTube 

EPISODE (118)
COMMENT