TRUE EXPLORE WILD

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
00:01 - 00:30 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
00:30 - 01:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
01:00 - 01:30 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
01:02 - 01:23 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
01:23 - 01:30 Truevisions Stunt 2018
01:30 - 02:00 ชีวิตใต้น้ำ
02:00 - 02:30 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
02:30 - 03:00 แปลงโฉมเจ้าตูบ [ 2 ]
03:00 - 04:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
04:00 - 04:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
04:30 - 05:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
04:32 - 04:52 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
04:52 - 05:00 Truevisions Stunt 2018
05:00 - 06:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
06:00 - 06:30 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
06:30 - 07:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
07:00 - 07:30 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
07:02 - 07:23 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
07:23 - 07:30 Truevisions Stunt 2018
07:30 - 08:00 ชีวิตใต้น้ำ
08:00 - 08:30 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
08:30 - 09:00 แปลงโฉมเจ้าตูบ [ 2 ]
09:00 - 10:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
10:00 - 10:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
10:30 - 11:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
10:32 - 10:52 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
10:52 - 11:00 Truevisions Stunt 2018
11:00 - 12:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
12:00 - 12:30 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
12:30 - 13:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
13:00 - 13:30 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
13:02 - 13:23 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
13:23 - 13:30 Truevisions Stunt 2018
13:30 - 14:00 ชีวิตใต้น้ำ
14:00 - 14:30 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
14:30 - 15:00 แปลงโฉมเจ้าตูบ [ 2 ]
15:00 - 16:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
16:00 - 16:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
16:30 - 17:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
16:32 - 16:52 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
16:52 - 17:00 Truevisions Stunt 2018
17:00 - 18:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
18:30 - 19:00 หลง
19:00 - 20:00 การประกวดสุนัขประจำชาติ
20:00 - 21:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
21:00 - 22:00 เข้าป่ากับหมอโนริน
22:00 - 23:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
23:00 - 00:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
00:01 - 00:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
00:30 - 01:00 หลง
01:00 - 02:00 การประกวดสุนัขประจำชาติ
01:02 - 01:42 การประกวดสุนัขประจำชาติ
01:42 - 02:00 Truevisions Stunt 2018
02:00 - 03:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
03:00 - 04:00 เข้าป่ากับหมอโนริน
04:00 - 05:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
04:02 - 04:53 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
04:53 - 05:00 Truevisions Stunt 2018
05:00 - 06:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
06:00 - 06:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
06:30 - 07:00 หลง
07:00 - 08:00 การประกวดสุนัขประจำชาติ
07:02 - 07:42 การประกวดสุนัขประจำชาติ
07:42 - 08:00 Truevisions Stunt 2018
08:00 - 09:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
09:00 - 10:00 เข้าป่ากับหมอโนริน
10:00 - 11:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
10:02 - 10:53 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
10:53 - 11:00 Truevisions Stunt 2018
11:00 - 12:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
12:00 - 12:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
12:30 - 13:00 หลง
13:00 - 14:00 การประกวดสุนัขประจำชาติ
13:02 - 13:42 การประกวดสุนัขประจำชาติ
13:42 - 14:00 Truevisions Stunt 2018
14:00 - 15:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
15:00 - 16:00 เข้าป่ากับหมอโนริน
16:00 - 17:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
16:02 - 16:53 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
16:53 - 17:00 Truevisions Stunt 2018
17:00 - 18:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
18:30 - 19:00 หลง
19:00 - 20:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
20:00 - 21:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
21:00 - 21:30 ตะลุยป่ากันเถอะ
21:30 - 22:00 อนุบาลสัตว์ป่า
22:00 - 23:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
23:00 - 00:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
00:01 - 00:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
00:30 - 01:00 หลง
01:00 - 02:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
01:02 - 01:45 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
01:45 - 02:00 Truevisions Stunt 2018
02:00 - 03:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
03:00 - 03:30 ตะลุยป่ากันเถอะ
03:30 - 04:00 อนุบาลสัตว์ป่า
04:00 - 05:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
04:02 - 04:53 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
04:53 - 05:00 Truevisions Stunt 2018
05:00 - 06:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
06:00 - 06:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
06:30 - 07:00 หลง
07:00 - 08:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
07:02 - 07:45 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
07:45 - 08:00 Truevisions Stunt 2018
08:00 - 09:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
09:00 - 09:30 ตะลุยป่ากันเถอะ
09:30 - 10:00 อนุบาลสัตว์ป่า
10:00 - 11:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
10:02 - 10:53 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
10:53 - 11:00 Truevisions Stunt 2018
11:00 - 12:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
12:00 - 12:30 มหัศจรรย์ชีวิตสัตว์โลก [ 9 ]
12:30 - 13:00 หลง
13:00 - 14:00 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
13:02 - 13:45 ผจญภัยไปกับเรือสำราญของ ไนเจล มาร์เว่น
13:45 - 14:00 Truevisions Stunt 2018
14:00 - 15:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ
15:00 - 15:30 ตะลุยป่ากันเถอะ
15:30 - 16:00 อนุบาลสัตว์ป่า
16:00 - 17:00 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
16:02 - 16:53 เล่าสู่ประสบการณ์ธรรมชาติ
16:53 - 17:00 Truevisions Stunt 2018
17:00 - 18:00 คืนชีวิตสัตว์ป่า [ 6 ]
18:30 - 19:00 คืนชีวิตใหม่
19:00 - 20:00 สะพานธรรมชาติ
20:00 - 21:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
21:00 - 22:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
22:00 - 22:30 ราชินีงู [ 2 ]
22:30 - 23:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
23:00 - 00:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
00:01 - 00:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
00:30 - 01:00 คืนชีวิตใหม่
01:00 - 02:00 สะพานธรรมชาติ
01:02 - 01:53 สะพานธรรมชาติ
01:53 - 02:00 Truevisions Stunt 2018
02:00 - 03:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
03:00 - 04:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
04:00 - 04:30 ราชินีงู [ 2 ]
04:30 - 05:05 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
04:32 - 04:57 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
04:57 - 05:05 Truevisions Stunt 2018
05:05 - 06:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
06:00 - 06:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
06:30 - 07:00 คืนชีวิตใหม่
07:00 - 08:00 สะพานธรรมชาติ
07:02 - 07:53 สะพานธรรมชาติ
07:53 - 08:00 Truevisions Stunt 2018
08:00 - 09:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
09:00 - 10:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
10:00 - 10:30 ราชินีงู [ 2 ]
10:30 - 11:05 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
10:32 - 10:57 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
10:57 - 11:05 Truevisions Stunt 2018
11:05 - 12:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
12:00 - 12:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
12:30 - 13:00 คืนชีวิตใหม่
13:00 - 14:00 สะพานธรรมชาติ
13:02 - 13:53 สะพานธรรมชาติ
13:53 - 14:00 Truevisions Stunt 2018
14:00 - 15:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
15:00 - 16:00 อะโลฮ่า ท้าแดดกับสัตวแพทย์สุดหล่อ [ 8 ]
16:00 - 16:30 ราชินีงู [ 2 ]
16:30 - 17:05 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
16:32 - 16:57 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
16:57 - 17:05 Truevisions Stunt 2018
17:05 - 18:00 สุดยอดทริปกับโดมินิก โมนาแฮน [ 3 ]
18:30 - 19:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
19:00 - 20:00 อิมพาลา เจ้ากาเซลล์ตัวน้อย
20:00 - 21:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
21:00 - 22:00 กำเนิดใหม่สะวันนา
22:00 - 22:30 ราชินีงู [ 2 ]
22:30 - 23:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
23:00 - 00:00 โอ๊ค : ราชาแห่งต้นไม้
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 โอ๊ค : ราชาแห่งต้นไม้
00:01 - 00:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
00:30 - 01:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
01:00 - 02:00 อิมพาลา เจ้ากาเซลล์ตัวน้อย
01:02 - 01:52 อิมพาลา เจ้ากาเซลล์ตัวน้อย
01:52 - 02:00 Truevisions Stunt 2018
02:00 - 03:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
03:00 - 04:00 กำเนิดใหม่สะวันนา
04:00 - 04:30 ราชินีงู [ 2 ]
04:30 - 05:05 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
04:32 - 05:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
05:00 - 05:05 Truevisions Stunt 2018
05:05 - 06:00 โอ๊ค : ราชาแห่งต้นไม้
06:00 - 06:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
06:30 - 07:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
07:00 - 08:00 อิมพาลา เจ้ากาเซลล์ตัวน้อย
07:02 - 07:52 อิมพาลา เจ้ากาเซลล์ตัวน้อย
07:52 - 08:00 Truevisions Stunt 2018
08:00 - 09:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
09:00 - 10:00 กำเนิดใหม่สะวันนา
10:00 - 10:30 ราชินีงู [ 2 ]
10:30 - 11:05 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
10:32 - 11:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
11:00 - 11:05 Truevisions Stunt 2018
11:05 - 12:00 โอ๊ค : ราชาแห่งต้นไม้
12:00 - 12:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
12:30 - 13:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
13:00 - 14:00 อิมพาลา เจ้ากาเซลล์ตัวน้อย
13:02 - 13:52 อิมพาลา เจ้ากาเซลล์ตัวน้อย
13:52 - 14:00 Truevisions Stunt 2018
14:00 - 15:00 ทีมสัตวแพทย์แห่งยอร์กเชียร์:ฤดูใบไม้ร่วง
15:00 - 16:00 กำเนิดใหม่สะวันนา
16:00 - 16:30 ราชินีงู [ 2 ]
16:30 - 17:05 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
16:32 - 17:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 2 ]
17:00 - 17:05 Truevisions Stunt 2018
17:05 - 18:00 โอ๊ค : ราชาแห่งต้นไม้
18:00 - 18:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
18:30 - 18:55 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
18:55 - 19:45 เทพผู้พิทักษ์
19:45 - 20:15 คิตตี้ 911
21:00 - 21:30 หลง [2]
21:30 - 22:00 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
22:00 - 23:00 Wild Whisper:เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 5 ]
23:00 - 00:00 ป่าเมดิเตอร์เรเนียน
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ป่าเมดิเตอร์เรเนียน
00:01 - 00:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
00:30 - 01:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
01:00 - 02:00 เทพผู้พิทักษ์
01:02 - 01:46 เทพผู้พิทักษ์
01:46 - 02:00 Truevisions Stunt 2018
02:00 - 03:00 หมีน้ำตาลแห่งฮอกไกโด
03:00 - 03:30 หลง [2]
03:30 - 04:00 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
04:00 - 05:00 Wild Whisper:เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 5 ]
04:02 - 04:51 Wild Whisper:เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 5 ]
04:51 - 05:00 Truevisions Stunt 2018
05:00 - 06:00 ป่าเมดิเตอร์เรเนียน
06:00 - 06:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
06:30 - 07:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
07:00 - 08:00 เทพผู้พิทักษ์
07:02 - 07:46 เทพผู้พิทักษ์
07:46 - 08:00 Truevisions Stunt 2018
08:00 - 09:00 หมีน้ำตาลแห่งฮอกไกโด
09:00 - 09:30 หลง [2]
09:30 - 10:00 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
10:00 - 11:00 Wild Whisper:เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 5 ]
10:02 - 10:51 Wild Whisper:เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 5 ]
10:51 - 11:00 Truevisions Stunt 2018
11:00 - 12:00 ป่าเมดิเตอร์เรเนียน
12:00 - 12:30 สัญชาตญาณแห่งป่า
12:30 - 13:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
13:00 - 14:00 เทพผู้พิทักษ์
13:02 - 13:46 เทพผู้พิทักษ์
13:46 - 14:00 Truevisions Stunt 2018
14:00 - 15:00 หมีน้ำตาลแห่งฮอกไกโด
15:00 - 15:30 หลง [2]
15:30 - 16:00 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
16:00 - 17:00 Wild Whisper:เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 5 ]
16:02 - 16:51 Wild Whisper:เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 5 ]
16:51 - 17:00 Truevisions Stunt 2018
17:00 - 18:00 ป่าเมดิเตอร์เรเนียน
18:30 - 19:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
19:00 - 19:25 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
19:25 - 20:00 ชีวิตใต้น้ำ
20:00 - 20:30 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
20:30 - 21:00 แปลงโฉมเจ้าตูบ [ 2 ]
21:00 - 22:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
22:00 - 22:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
22:30 - 23:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
00:01 - 00:30 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
00:30 - 01:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
01:00 - 01:25 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
01:25 - 02:00 ชีวิตใต้น้ำ
01:27 - 01:55 ชีวิตใต้น้ำ
01:55 - 02:00 Truevisions Stunt 2018
02:00 - 02:30 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
02:30 - 03:00 แปลงโฉมเจ้าตูบ [ 2 ]
03:00 - 04:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
04:00 - 04:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
04:30 - 05:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
04:32 - 04:53 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
04:53 - 05:00 Truevisions Stunt 2018
05:00 - 06:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
06:00 - 06:30 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
06:30 - 07:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
07:00 - 07:25 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
07:25 - 08:00 ชีวิตใต้น้ำ
07:27 - 07:55 ชีวิตใต้น้ำ
08:00 - 08:30 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
08:30 - 09:00 แปลงโฉมเจ้าตูบ [ 2 ]
09:00 - 10:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
10:00 - 10:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
10:30 - 11:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
10:32 - 10:53 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
10:53 - 11:00 Truevisions Stunt 2018
11:00 - 12:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
12:00 - 12:30 ซุปตาร์แห่งสวนสัตว์
12:30 - 13:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
13:00 - 13:25 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
13:25 - 14:00 ชีวิตใต้น้ำ
13:27 - 13:55 ชีวิตใต้น้ำ
13:55 - 14:00 Truevisions Stunt 2018
14:00 - 14:30 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
14:30 - 15:00 แปลงโฉมเจ้าตูบ [ 2 ]
15:00 - 16:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
16:00 - 16:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
16:30 - 17:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
16:32 - 16:53 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
16:53 - 17:00 Truevisions Stunt 2018
17:00 - 18:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]
18:30 - 19:00 พี่เลี้ยงแสนรัก ปี2
19:00 - 19:30 คู่หูสัตวแพทย์กู้ชีพ [ 2 ]
19:30 - 20:05 ชีวิตใต้น้ำ
20:05 - 20:30 ทิม ฟอล์คเนอร์ กูรูสัตว์ป่า [ 3 ]
20:30 - 21:00 แปลงโฉมเจ้าตูบ [ 2 ]
21:00 - 22:00 ทริปของคนรักสุนัข ตอนมาซาฮารุตะลอนทัวร์
22:00 - 22:30 สุนัขของคุณ สีอะไร?
22:30 - 23:00 สืบเจตนารมณ์ สตีฟ เออร์วิน
23:00 - 00:00 เรื่องเล่าคนเฝ้าป่า [ 3 ]