ทรูโฟร์ยู

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:15 - 02:00 ภาพยนตร์ ถนนสายนี้ หัวใจไม่เคยลืม 2
01:30 - 02:00 ดิแอตติจูด
02:00 - 02:30 ไทยลีกเวิลด์
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:30 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
05:30 - 05:55 มอนิ่ง สปอร์ต
05:55 - 08:57 สมาร์ทนิวส์ข่าวเช้า
08:57 - 09:00 บิซคลับ
09:00 - 11:15 ภาพยนตร์ บุดดา เจ้าชายที่โลกไม่รัก
11:15 - 11:45 ยิ้มมุมปาก
11:45 - 13:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวเที่ยง
13:00 - 14:00 ซุปตาร์พาทัวร์
14:00 - 15:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
15:30 - 16:00 สีสันมรดกโลก
16:00 - 17:00 ซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
16:08 - 17:07 ซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 17:45 คน ชน ข่าว
17:07 - 17:45 คน ชน ข่าว
17:45 - 18:00 ลุยกองข่าว
18:00 - 18:01 เพลงชาติไทย
18:01 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:00 ข่าวติดปาก
19:00 - 20:00 คนของพระราชา
20:00 - 20:30 ข่าวพระราชสำนัก
20:30 - 21:30 ละครเฉลิมพระเกียรติ หัวใจเดียวกัน
21:26 - 21:52 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
21:30 - 22:00 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
21:52 - 22:22 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
22:00 - 22:30 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
22:22 - 23:00 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
22:30 - 23:00 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
23:00 - 23:30 ข่าวติดปาก
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
00:00 - 01:00 ละครเฉลิมพระเกียรติ หัวใจเดียวกัน
01:00 - 01:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
01:30 - 02:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
05:30 - 05:55 มอนิ่ง สปอร์ต
05:55 - 08:57 สมาร์ทนิวส์ข่าวเช้า
08:57 - 09:00 บิซคลับ
09:00 - 11:15 ภาพยนตร์ เพื่อนเจ้าสาว 27 วิวาห์
11:15 - 11:45 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
11:45 - 13:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวเที่ยง
13:00 - 14:00 ละครเฉลิมพระเกียรติ หัวใจเดียวกัน
14:00 - 15:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
14:30 - 15:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
15:30 - 16:00 สีสันมรดกโลก
16:00 - 17:00 ซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 17:45 คน ชน ข่าว
17:45 - 18:00 ลุยกองข่าว
18:00 - 18:01 เพลงชาติไทย
18:01 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:00 ข่าวติดปาก
19:00 - 20:00 คนของพระราชา
20:00 - 20:30 ข่าวพระราชสำนัก
20:30 - 21:30 ละครเทิดพระเกียรติ เย็นศิระน้ำพระทัย
21:30 - 22:00 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
22:00 - 22:30 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
22:30 - 23:00 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
23:00 - 23:30 ข่าวติดปาก
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
00:00 - 01:00 ละครเทิดพระเกียรติ เย็นศิระน้ำพระทัย
01:00 - 01:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
01:30 - 02:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
05:30 - 05:55 มอนิ่ง สปอร์ต
05:55 - 08:57 สมาร์ทนิวส์ข่าวเช้า
08:57 - 09:00 บิซคลับ
09:00 - 11:15 ภาพยนตร์ พลังฝัน ภวังค์รัก
11:15 - 11:45 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
11:45 - 13:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวเที่ยง
13:00 - 14:00 ละครเทิดพระเกียรติ เย็นศิระน้ำพระทัย
14:00 - 14:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
14:30 - 15:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
15:30 - 16:00 สีสันมรดกโลก
16:00 - 17:00 ซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 18:30 พิธียกนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ
18:30 - 21:00 ฟุตบอล ช้าง เอฟเอ คัพ 2017
21:00 - 21:30 ข่าวพระราชสำนัก
21:30 - 22:00 ภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์ : อมยิ้ม
22:00 - 22:30 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
22:30 - 23:30 ซุปตาร์พาทัวร์
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
00:00 - 00:30 ภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์ : อมยิ้ม
00:30 - 01:00 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
01:00 - 02:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
05:30 - 05:55 มอนิ่ง สปอร์ต
05:55 - 08:57 สมาร์ทนิวส์ข่าวเช้า
08:57 - 09:00 บิซคลับ
09:00 - 11:15 ภาพยนตร์ เดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก
11:15 - 11:45 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
11:45 - 13:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวเที่ยง
13:00 - 13:30 ภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์ : อมยิ้ม
13:30 - 14:00 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
14:00 - 15:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
15:30 - 16:00 สีสันมรดกโลก
16:00 - 17:00 ซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 17:45 คน ชน ข่าว
17:45 - 18:00 ลุยกองข่าว
18:00 - 18:01 เพลงชาติไทย
18:01 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:00 ข่าวติดปาก
19:00 - 20:00 ซุปตาร์พาทัวร์
20:00 - 20:30 ข่าวพระราชสำนัก
20:30 - 21:00 ภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์ : เดอะ ซิงเกอร์
21:00 - 21:30 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
21:30 - 23:30 ภาพยนตร์ เสน่ห์รักสาวใช้หวานฉ่ำ
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
00:00 - 00:30 ภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์ : เดอะ ซิงเกอร์
00:30 - 01:00 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
01:00 - 02:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:30 สารคดีเล่าเรื่องในหลวง
05:30 - 05:55 มอนิ่ง สปอร์ต
05:55 - 08:57 สมาร์ทนิวส์ข่าวเช้า
08:57 - 09:00 บิซคลับ
09:00 - 11:15 ภาพยนตร์ เสน่ห์รักสาวใช้หวานฉ่ำ
11:15 - 11:45 สารคดีแผ่นดินวัยเยาว์
11:45 - 13:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวเที่ยง
13:00 - 13:30 ภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์ : เดอะ ซิงเกอร์
13:30 - 14:00 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
14:00 - 15:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
15:30 - 16:00 สีสันมรดกโลก
16:00 - 17:00 ซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 17:45 คน ชน ข่าว
17:45 - 18:00 ลุยกองข่าว
18:00 - 18:01 เพลงชาติไทย
18:01 - 20:00 สนุกเกอร์ ยูโรเปี้ยน มาสเตอร์ 2017
20:00 - 20:15 ข่าวพระราชสำนัก
20:15 - 21:00 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
21:00 - 23:30 ภาพยนตร์ ดาวบันดาล
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวดึก
00:00 - 00:30 แบงค็อก ยูไนเต็ด ทีวี
00:30 - 01:00 ไทยลีกเวิลด์
01:00 - 02:30 สปอร์ต เวิลด์ คลาส
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:45 คน ชน ข่าว
05:45 - 06:00 ลุยกองข่าว
06:00 - 06:30 สารคดีพิเศษ ชุดประโยชน์สุขของแผ่นดิน
06:30 - 07:00 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
07:00 - 08:00 คนของพระราชา
08:00 - 08:01 เพลงชาติไทย
08:01 - 08:30 การ์ตูนเมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร
08:30 - 11:15 ภาพยนตร์ ดาวบันดาล
11:15 - 11:45 ภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์ : เดอะ ซิงเกอร์
11:45 - 13:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวเที่ยง
13:00 - 13:30 แซ่บ สด จี๊ด
13:30 - 16:00 เจลีก 2017
16:00 - 17:00 สปอร์ต เวิลด์ คลาส วีกเอ็นด์
17:00 - 17:15 หัวใจนักสู้
17:15 - 17:30 ลุยกองข่าว
17:30 - 20:00 ฟุตบอลไทยลีก [T2]
20:00 - 20:30 ข่าวพระราชสำนัก
20:30 - 21:00 เดินหน้าประเทศไทย
21:00 - 23:30 ภาพยนตร์ ขงจื๊อ มหากาพย์แห่งมหาบุรุษ
23:30 - 01:30 50/50
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 01:30 50/50
01:30 - 02:00 ดิแอตติจูด
02:00 - 02:30 ไทยลีกเวิลด์
02:30 - 03:30 TNN News Focus
03:30 - 04:30 TNN Midnight News
04:30 - 05:00 อรุณธรรม
05:00 - 05:45 คน ชน ข่าว
05:45 - 06:00 ลุยกองข่าว
06:00 - 06:30 สารคดีพิเศษ ชุดประโยชน์สุขของแผ่นดิน
06:30 - 07:00 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
07:00 - 08:00 คนของพระราชา
08:00 - 08:01 เพลงชาติไทย
08:01 - 08:30 ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่องพระมหาชนก
08:30 - 11:15 ภาพยนตร์ ขงจื๊อ มหากาพย์แห่งมหาบุรุษ
11:15 - 11:45 ภาพยนตร์คีตราชนิพนธ์ : ดาว
11:45 - 13:00 สมาร์ทนิวส์ข่าวเที่ยง
13:00 - 13:30 ยิ้มมุมปาก
13:30 - 14:00 คาเฟ่ ออน เอิร์ท
14:00 - 14:30 สารคดีพระราชดำริไร้พรมแดน
14:30 - 15:00 สารคดีพิเศษ ชุดประโยชน์สุขของแผ่นดิน
15:00 - 17:00 สปอร์ต เวิลด์ คลาส วีกเอ็นด์
17:00 - 17:30 ไทยลีกเวิลด์
17:30 - 20:00 ฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก
20:00 - 20:30 ข่าวพระราชสำนัก
20:30 - 21:00 เดินหน้าประเทศไทย
21:00 - 23:30 ภาพยนตร์ ด้วยใจแห่งมิตร พิชิตทุกสิ่ง
23:30 - 01:30 ภาพยนตร์ ชุดดำ สัญญาณสยอง