https://cms.dmpcdn.com/livetv/2020/08/19/1ff76c00-e1f4-11ea-a0b4-232d08119930_original.png

เอ็นบีที - ดูทีวีออนไลน์

ระบบเสียงสองภาษา
NBT (เอ็นบีที) สถานีที่พึ่งพาของประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในด้านข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล
ผังรายการทีวีออนไลน์

เอ็นบีที - ผังรายการทีวีออนไลน์

NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

10:00

ข่าวเที่ยง NBT

12:00

เมืองไทย ดี๊ดี

13:30

NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

14:00

รอบภูมิภาค

15:00

เคลียร์คัด ชัดเจน

15:30

สารคดี NBT Documentary

16:00

ข่าวค่ำ NBT

17:00

เรื่องดังหลังข่าว

20:30

ฟังชัดๆถนอมจัดให้

21:00

ข่าวดึก

22:00

เมืองไทย ดี๊ดี

23:00

Newsline

23:30

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

00:00

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

02:00

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

04:00

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

06:00

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

08:00

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

10:00

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

12:00

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

14:00

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

16:00

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

18:00

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

20:00

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

22:00