เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ

ทรูปลูกปัญญา

กำลังดู

No Initial player

ทรูปลูกปัญญา - ผังรายการทีวีออนไลน์

สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]

05:00

รอยธรรม

06:00

พุทธบริษัท [ 3 ]

06:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

06:59

ปลูกปัญญาธรรม

07:00

Good News

07:57

Wildlife

08:00

Knowledge Tank

08:30

สนามสนุก

09:00

ดำเนินไทย

09:30

The Rookies ทางช้างเผือก

10:00

Sound Shake

10:30

New Heart New World

11:00

Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]

11:30

Wildlife

12:00

Knowledge Tank

12:30

Good News

12:57

World Documentary [ 2 ]

13:00

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

13:59

ส้มตำแฮมเบอร์เกอร์

14:00

สนามสนุก

15:00

The Rookies ทางช้างเผือก

15:30

Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]

16:00

Sound Shake

16:30

World Documentary [ 2 ]

17:00

เดินหน้าประเทศไทย

18:00

Good News

18:27

สอนศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ ม. 3

18:30

Good News

19:27

สอนศาสตร์: ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

19:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

20:29

World Documentary [ 2 ]

20:30

อาชีพนอกกระแส [ 9 ]

21:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

21:59

ดำเนินไทย

22:00

ครูมืออาชีพ

22:30

World Documentary [ 2 ]

23:00

Good News

00:00

Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]

00:03

สารคดี The Moving Picture

00:30

Sound Shake

01:30

World Documentary [ 2 ]

02:00

สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]

05:00

รอยธรรม

06:00

พุทธบริษัท [ 3 ]

06:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

06:59

ปลูกปัญญาธรรม

07:00

Good News

07:57

World Documentary [ 2 ]

08:00

I am ฉัน(จะ)เป็น [ 7 ]

09:00

สารคดี The Moving Picture

09:30

Sound Shake

10:30

New Heart New World

11:00

Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]

11:30

World Documentary [ 2 ]

12:00

Good News

12:57

The Truth Behind [ 2 ]

13:00

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

13:59

ส้มตำแฮมเบอร์เกอร์

14:00

หัวใจไทยแลนด์

15:00

Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]

16:00

Sound Shake

16:30

The Truth Behind [ 2 ]

17:00

เดินหน้าประเทศไทย

18:00

Good News

18:27

สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 3

18:30

Good News

19:27

สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 6

19:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

20:29

The Truth Behind [ 2 ]

20:30

Sound Shake

21:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

21:59

สารคดี The Moving Picture

22:00

The Truth Behind [ 2 ]

23:00