เจาะข่าวตื้น : การปกครองภาคบังคับ ม.44

เจาะข่าวตื้น

เจาะข่าวตื้น ดูถูกสติปัญญา

รายการคุยข่าวสุดเกรียนโดย จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์

และพ่อหมอ แห่ง www.spokedark.tv

รวบรวมคลิปจาก YouTube 

EPISODE (27)
COMMENT