เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ

TRUE EXPLORE SCI

กำลังดู

No Initial player

TRUE EXPLORE SCI - ผังรายการทีวีออนไลน์

ทันโลกวิทยาศาสตร์ [ 16 ]

05:30

อาหารต้านโรค

06:00

เปิดคลังแสงรัสเซีย

06:30

สุดยอดขุมพลัง

07:00

"พังผืด" ความลับใต้ผิวหนัง

08:00

มหัศจรรย์แรงดึงดูด

09:00

รู้หรือไม่?

09:55

รู้หรือไม่?

10:25

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

11:00

ทันโลกวิทยาศาสตร์ [ 16 ]

11:30

อาหารต้านโรค

12:00

เปิดคลังแสงรัสเซีย

12:30

สุดยอดขุมพลัง

13:00

"พังผืด" ความลับใต้ผิวหนัง

14:00

มหัศจรรย์แรงดึงดูด

15:00

รู้หรือไม่?

15:55

รู้หรือไม่?

16:25

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

17:00

ทันโลกวิทยาศาสตร์ [ 16 ]

17:30

เดินหน้าประเทศไทย

18:00

เปิดคลังแสงรัสเซีย

18:30

สืบสวนโศกนาฏกรรมทางรถไฟ

19:00

ทฤษฎีการนอนหลับ

20:00

สงครามขยะ

21:00

รู้หรือไม่?

22:00

รู้หรือไม่?

22:30

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

23:00

ทันโลกวิทยาศาสตร์ [ 16 ]

23:30

เพลงสรรเสริญพระบารมี ร.10

00:00

อาหารต้านโรค

00:01

เปิดคลังแสงรัสเซีย

00:30

สืบสวนโศกนาฏกรรมทางรถไฟ

01:00

ทฤษฎีการนอนหลับ

02:00

สงครามขยะ

02:55

รู้หรือไม่?

03:55

รู้หรือไม่?

04:25

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

05:00

ทันโลกวิทยาศาสตร์ [ 16 ]

05:30

อาหารต้านโรค

06:00

เปิดคลังแสงรัสเซีย

06:30

สืบสวนโศกนาฏกรรมทางรถไฟ

07:00

ทฤษฎีการนอนหลับ

08:00

สงครามขยะ

08:55

รู้หรือไม่?

09:55

รู้หรือไม่?

10:25

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

11:00

ทันโลกวิทยาศาสตร์ [ 16 ]

11:30

อาหารต้านโรค

12:00

เปิดคลังแสงรัสเซีย

12:30

สืบสวนโศกนาฏกรรมทางรถไฟ

13:00

ทฤษฎีการนอนหลับ

14:00

สงครามขยะ

14:55

รู้หรือไม่?

15:55

รู้หรือไม่?

16:25

วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

17:00

ทันโลกวิทยาศาสตร์ [ 16 ]

17:30

เดินหน้าประเทศไทย

18:00

เปิดคลังแสงรัสเซีย

18:30

สำนักข่าวเฉพาะกิจ ตอน รักษ์โลก

19:00

ทฤษฎีผ่าเหล่า

20:00

วิทยาศาสตร์โชว์

21:00

ดาวเคราะห์ดวงสุดท้าย

22:00

ส่องโลกสหัสวรรษหน้า

23:00