เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ

TRUE EXPLORE SCI

https://cms.dmpcdn.com/livetv/2018/12/17/76f8506f-b775-4a6f-ba79-752ecb8ee516.png

TRUE EXPLORE SCI

TRUE EXPLORE SCI - ผังรายการทีวีออนไลน์

กาล-อวกาศ

11:00

เปิดโลกสำรวจ: นอกโลก [ 4 ]

12:00

ทันโลกวิทยาศาสตร์ [ 16 ]

12:30

Truevisions Trending 2019

13:00

สมบัติโลก

13:02

วิถีธรรมชาติรักษา [ 2 ]

14:00

จุลสารการแพทย์ [ 7 ]

14:30

นวัตกรรมยุคโบราณ

15:00

Truevisions Trending 2019

16:00

วิฤตการณ์ฉุกเฉิน

16:02

กาล-อวกาศ

17:00

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

18:00

พี่น้องท่องแหล่งน้ำ [ 3 ]

18:30

ไขความลับจักรวาล ตอน คลายปมยุคเพอร์เมียน

19:00

ไขปรากฏการณ์โนวา

20:00

ครบเครื่องเรื่องการบิน [ 6 ]

21:00

สุดขอบ

21:30

ชันสูตรศพคนดัง [ 2 ]

22:00

รู้หรือไม่?

23:00

รู้หรือไม่?

23:30

เพลงสรรเสริญพระบารมี ร.10

00:00

จับชีพจรแปลก

00:01

พี่น้องท่องแหล่งน้ำ [ 3 ]

00:30

Truevisions Trending 2019

01:00

ไขความลับจักรวาล ตอน คลายปมยุคเพอร์เมียน

01:02

Truevisions Stunt 2019

01:54

ไขปรากฏการณ์โนวา

02:00

ครบเครื่องเรื่องการบิน [ 6 ]

03:00

สุดขอบ

03:30

Truevisions Trending 2019

04:00

ชันสูตรศพคนดัง [ 2 ]

04:02

Truevisions Stunt 2019

04:44

รู้หรือไม่?

05:00

รู้หรือไม่?

05:30

จับชีพจรแปลก

06:00

พี่น้องท่องแหล่งน้ำ [ 3 ]

06:30

Truevisions Trending 2019

07:00

ไขความลับจักรวาล ตอน คลายปมยุคเพอร์เมียน

07:02

Truevisions Stunt 2019

07:54

ไขปรากฏการณ์โนวา

08:00

ครบเครื่องเรื่องการบิน [ 6 ]

09:00

สุดขอบ

09:30

Truevisions Trending 2019

10:00

ชันสูตรศพคนดัง [ 2 ]

10:02

Truevisions Stunt 2019

10:44

รู้หรือไม่?

11:00

รู้หรือไม่?

11:30

จับชีพจรแปลก

12:00

พี่น้องท่องแหล่งน้ำ [ 3 ]

12:30

Truevisions Trending 2019

13:00

ไขความลับจักรวาล ตอน คลายปมยุคเพอร์เมียน

13:02

Truevisions Stunt 2019

13:54

ไขปรากฏการณ์โนวา

14:00

ครบเครื่องเรื่องการบิน [ 6 ]

15:00

สุดขอบ

15:30

Truevisions Trending 2019

16:00

ชันสูตรศพคนดัง [ 2 ]

16:02

Truevisions Stunt 2019

16:44

รู้หรือไม่?

17:00

รู้หรือไม่?

17:30

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

18:00

พี่น้องท่องแหล่งน้ำ [ 3 ]

18:30

วิทยาศาสตร์โชว์

19:00

เส้นทางมฤตยูสู่ดาวเสาร์

20:00

ครบเครื่องเรื่องการบิน [ 7 ]

21:00

สุดขอบ

21:30

ชันสูตรศพคนดัง [ 2 ]

22:00

รู้หรือไม่?

23:00

รู้หรือไม่?

23:30