เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ
https://cms.dmpcdn.com/livetv/2018/12/17/76f8506f-b775-4a6f-ba79-752ecb8ee516.png

TRUE EXPLORE SCI - ดูทีวีออนไลน์

TRUE EXPLORE SCI - ผังรายการทีวีออนไลน์

ไขความลับจักรวาล ยุคสูญพันธุ์ไดโนเสาร์

07:00

เปิดสัมผัสทั้ง 5

08:00

พี่น้องท่องแหล่งน้ำ ปี4

09:00

Truevisions Trending 2019

09:30

ไขความรู้ ฉบับสามเกลอ

09:32

Truevisions Stunt 2019

09:54

นวัตกรรมยุคโบราณ

10:00

โลกนวัตกรรม

11:00

โลกนวัตกรรม

11:30

จุลสารการแพทย์ [ 7 ]

12:00

ที่นี่มีคำตอบ

12:30

ไขความลับจักรวาล ยุคสูญพันธุ์ไดโนเสาร์

13:00

เปิดสัมผัสทั้ง 5

14:00

พี่น้องท่องแหล่งน้ำ ปี4

15:00

Truevisions Trending 2019

15:30

ไขความรู้ ฉบับสามเกลอ

15:32

Truevisions Stunt 2019

15:54

นวัตกรรมยุคโบราณ

16:00

โลกนวัตกรรม

17:00

โลกนวัตกรรม

17:30

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

18:00

ที่นี่มีคำตอบ

18:30

วิทยาศาสตร์โชว์

19:00

เมืองแห่งอนาคต

20:00

พี่น้องท่องแหล่งน้ำ ปี4

21:00

ไขความรู้ ฉบับสามเกลอ

21:30

นวัตกรรมยุคโบราณ

22:00

โลกนวัตกรรม

23:00

โลกนวัตกรรม

23:30

เพลงสรรเสริญพระบารมี ร.10

00:00

จุลสารการแพทย์ [ 7 ]

00:01

ที่นี่มีคำตอบ

00:30

วิทยาศาสตร์โชว์

01:00

เมืองแห่งอนาคต

02:00

พี่น้องท่องแหล่งน้ำ ปี4

03:00

ไขความรู้ ฉบับสามเกลอ

03:30

นวัตกรรมยุคโบราณ

04:00

โลกนวัตกรรม

05:00

โลกนวัตกรรม

05:30

จุลสารการแพทย์ [ 7 ]

06:00

ที่นี่มีคำตอบ

06:30

วิทยาศาสตร์โชว์

07:00

เมืองแห่งอนาคต

08:00

พี่น้องท่องแหล่งน้ำ ปี4

09:00

ไขความรู้ ฉบับสามเกลอ

09:30

นวัตกรรมยุคโบราณ

10:00

โลกนวัตกรรม

11:00

โลกนวัตกรรม

11:30

จุลสารการแพทย์ [ 7 ]

12:00

ที่นี่มีคำตอบ

12:30

วิทยาศาสตร์โชว์

13:00

เมืองแห่งอนาคต

14:00

พี่น้องท่องแหล่งน้ำ ปี4

15:00

ไขความรู้ ฉบับสามเกลอ

15:30

นวัตกรรมยุคโบราณ

16:00

โลกนวัตกรรม

17:00

โลกนวัตกรรม

17:30

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

18:00

โลกนวัตกรรม ปี2

18:30

เรื่องจริงจากตู้ยา

19:00

กลไกความเป็นแม่

20:00

ปฏิบัติการถอดรหัสร่าง

21:00

ไขปรากฏการณ์โนวา

22:00

เปิดโลกสำรวจ: นอกโลก [ 4 ]

23:00

จับชีพจรแปลก

23:30