https://cms.dmpcdn.com/livetv/2020/08/19/1ff76c00-e1f4-11ea-a0b4-232d08119930_original.png

เอ็นบีที - ดูทีวีออนไลน์

ระบบเสียงสองภาษา
NBT (เอ็นบีที) สถานีที่พึ่งพาของประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในด้านข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล
ผังรายการทีวีออนไลน์

เอ็นบีที - ผังรายการทีวีออนไลน์

ข่าวค่ำ NBT

18:00

To be number one variety

20:30

Newsline

21:30

โลกเปลี่ยนสี

22:00

ข่าวดึก

23:00

ปิดสถานี

00:00

ธรรมรส ธรรมรัฐ

04:00

เช็คอินถิ่นเหนือ

05:00

ชวนพี่น้องมองบ้านเมือง

05:30

ข่าวเช้า NBT

06:00

สู่ประเทศไทย 4.0

07:00

ตะวันยิ้ม

07:30

สารคดี NBT Documentary

08:00

ติวเข้มเติมเต็มความรู้

09:00

สุขใจไทยแลนด์

10:00

NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19

10:30

NBT วิถีไทย

11:30

ข่าวเที่ยง NBT

12:00

ประเด็นดังหลังข่าว

13:00

สยามปันสุข

13:30

หน้าต่างตะวันตก

14:00

ใต้สันติสุข

14:30

ถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลฯ

15:00

เป็นกันเอง

17:00

ข่าวค่ำ NBT

17:30

ข่าวค่ำ NBT

18:00

รู้ไว้สุขใจจริงหนอ

20:30

ปักหมุดปักษ์ใต้

21:30

โลกใส้ไร้ขยะ

22:00

เส้นทางกีฬา

22:30

ข่าวดึก

23:00