รีเซต
https://cms.dmpcdn.com/livetv/2020/08/19/1ff76c00-e1f4-11ea-a0b4-232d08119930_original.png

เอ็นบีที - ดูทีวีออนไลน์

ระบบเสียงสองภาษา
NBT (เอ็นบีที) สถานีที่พึ่งพาของประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในด้านข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล
ผังรายการทีวีออนไลน์

เอ็นบีที - ผังรายการทีวีออนไลน์

NBT Documentary สาระดี@เอ็นบีที

16:05

NBT News ภาคค่ำ (ช่วงที่ 1)

17:05

เคารพธงชาติ

18:00

NBT News ภาคค่ำ (ช่วงที่ 2)

18:01

อัจฉริยะตามคิว APEC Quiz

19:15

ข่าวในพระราชสำนัก

20:00

สแกนข่าวร้อน

20:20

เรื่องดังหลังข่าว

20:30

ฟังชัดๆถนอมจัดให้

21:00

Newsline

21:30

NBT News ภาคดึก

22:00

Thailand Today

23:00

เส้นทางกีฬา

23:30