รีเซต
https://cms.dmpcdn.com/livetv/2021/06/01/e2f61c80-c234-11eb-92e3-4bf272c5d086_original.png

True Music - ดูทีวีออนไลน์

True's owned Music Channel
ผังรายการทีวีออนไลน์

True Music - ผังรายการทีวีออนไลน์

Super Duper Hits

04:00

Super Duper Hits

05:00

Worldwide

06:00

Helter Skelter

07:00

Wanted

08:00

Pop Mag on TV

09:00

Weekly Dance Chart

10:00

Worldwide

11:00

Take a Break

12:00

Inter Top 20

13:00

Genie Top 100

14:30

Starlight Academy

15:00

Very Radio on TV

15:30

Klass

16:00

Worldwide

16:30

Thai Top 10

17:00

Wanted

18:00

Worldwide

19:00

Weekly Ballad Chart

20:00

Pop Mag on TV

21:00

Spize School

22:00

Very Radio Session

22:30

Worldwide

23:00

Helter Skelter

00:00

Super Duper Hits

01:00

Super Duper Hits

02:00

Super Duper Hits

03:00

Super Duper Hits

04:00

Super Duper Hits

05:00

Worldwide

06:00

Helter Skelter

07:00

Wanted

08:00

Pop Mag on TV

09:00

Weekly Dance Chart

10:00

Worldwide

11:00

Take a Break

12:00

Spize TV

13:00

Very Radio Session

13:30

Starlight Academy

14:00

Very Radio on TV

14:30

Thai Top 10

15:00

Inter Top 20

16:00

Genie Top 100

17:30

Wanted

18:00

Worldwide

19:00

Weekly Ballad Chart

20:00

Pop Mag on TV

21:00

Klass

22:00

Worldwide

22:30