เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ
https://cms.dmpcdn.com/livetv/2018/12/17/1d7dc8be-49df-46c7-ac16-4847229c6ab9.png

ทรู ปลูกปัญญา - ดูทีวีออนไลน์

ทรู ปลูกปัญญา - ผังรายการทีวีออนไลน์

สนามสนุก

08:00

Shelldon

08:30

Dream Finders

09:00

DO GOOD together

09:30

แซ่บ สด จี๊ด

10:00

Sound Shake

10:30

I SEA U ฉันรักทะเล...ที่มีเธอ

11:00

Wildlife

12:00

Knowledge Tank

12:30

Good News

12:57

Breakthrough

13:00

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

13:59

World Documentary [ 2 ]

14:00

บ้าน วัด วัง เมือง

15:00

DO GOOD together

15:30

I am ฉัน(จะ)เป็น [ 7 ]

16:00

Shelldon

16:30

Dream Finders

17:00

แซ่บ สด จี๊ด

17:30

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

18:00

Good News

18:27

Breakthrough

18:30

World Documentary [ 2 ]

19:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

20:29

I SEA U ฉันรักทะเล...ที่มีเธอ

20:30

อาชีพนอกกระแส [ 9 ]

21:30

The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่

22:00

Breakthrough

23:00

Good News

00:00

Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]

00:03

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

00:29

Sound Shake

00:30

I SEA U ฉันรักทะเล...ที่มีเธอ

01:00

World Documentary [ 2 ]

02:00

สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

05:00

รอยธรรม

06:00

พุทธบริษัท [ 3 ]

06:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

06:59

ปลูกปัญญาธรรม

07:00

Good News

07:57

World Documentary [ 2 ]

08:00

สนามสนุก

09:00

ครูมืออาชีพ

09:30

Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]

10:00

Sound Shake

10:30

DO GOOD together

11:00

แม่บ้านมืออาชีพ

11:30

World Documentary [ 2 ]

12:00

Good News

12:57

Wildlife

13:00

Knowledge Tank

13:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

13:59

สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3

14:00

I SEA U ฉันรักทะเล...ที่มีเธอ

15:00

Sound Shake

16:00

แซ่บ สด จี๊ด

16:30

Wildlife

17:00

Knowledge Tank

17:30

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

18:00

Good News

18:27

สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3

18:30

Good News

19:27

สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 6

19:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

20:29

Wildlife

20:30

Knowledge Tank

21:00

I am ฉัน(จะ)เป็น [ 7 ]

21:30

Sound Shake

22:00

แซ่บ สด จี๊ด

22:30

Wildlife

23:00

Knowledge Tank

23:30