เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ
https://cms.dmpcdn.com/livetv/2018/12/17/1d7dc8be-49df-46c7-ac16-4847229c6ab9.png

ทรู ปลูกปัญญา - ดูทีวีออนไลน์

20
ทรูปลูกปัญญา : โครงการปลูกความรู้ สู่อนาคต

ทรู ปลูกปัญญา - ผังรายการทีวีออนไลน์

World Documentary [ 2 ]

02:00

สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]

05:00

รอยธรรม

06:00

พุทธบริษัท [ 3 ]

06:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

06:59

ปลูกปัญญาธรรม

07:00

Good News

07:57

World Documentary [ 2 ]

08:00

สนามสนุก

09:00

ครูมืออาชีพ

09:30

Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]

10:00

Sound Shake

10:30

บ้าน วัด วัง เมือง

11:00

แม่บ้านมืออาชีพ

11:30

World Documentary [ 2 ]

12:00

Good News

12:57

Wildlife

13:00

Knowledge Tank

13:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

13:59

สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3

14:00

เวลาในขวดแก้ว

15:00

Sound Shake

16:00

แซ่บ สด จี๊ด

16:30

Wildlife

17:00

Knowledge Tank

17:30

ครูมืออาชีพ

18:00

Good News

18:27

สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3

18:30

Good News

19:27

สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 6

19:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

20:29

Wildlife

20:30

Knowledge Tank

21:00

I am ฉัน(จะ)เป็น [ 7 ]

21:30

Sound Shake

22:00

แซ่บ สด จี๊ด

22:30

Wildlife

23:00

Knowledge Tank

23:30

Good News

00:00

Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]

00:03

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

00:29

Sound Shake

00:30

เวลาในขวดแก้ว

01:00

Wildlife

02:00

Knowledge Tank

02:30

สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]

05:00

รอยธรรม

06:00

พุทธบริษัท [ 3 ]

06:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

06:59

ปลูกปัญญาธรรม

07:00

Good News

07:57

Wildlife

08:00

Knowledge Tank

08:30

รักลูกให้ถูกธรรม

09:00

New Heart New World

09:30

Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]

10:00

Sound Shake

10:30

I am ฉัน(จะ)เป็น [ 7 ]

11:00

แซ่บ สด จี๊ด

11:30

Wildlife

12:00

Knowledge Tank

12:30

Good News

12:57

World Documentary [ 2 ]

13:00

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

13:59

สอนศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ ม. 3

14:00

เวลาในขวดแก้ว

15:00

Sound Shake

16:00

Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]

16:30

World Documentary [ 2 ]

17:00

I am ฉัน(จะ)เป็น [ 7 ]

18:00

Good News

18:27

สอนศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ ม. 3

18:30

Good News

19:27

สอนศาสตร์ : เคมี ม. 6

19:30

Ed News ทันโลกการศึกษา Update

20:29

World Documentary [ 2 ]

20:30

หัวใจไทยแลนด์

21:30

Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]

22:30

World Documentary [ 2 ]

23:00

ทีวีแพ็กเกจ

ตลอดฤดูกาล ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล (ราคาเปิดจอง)

ระยะเวลา 320 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิม

รายเดือน ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล

ระยะเวลา 30 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิม

รายสัปดาห์ ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล

ระยะเวลา 7 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิม

รายวัน ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล

ระยะเวลา 1 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิม