สามเณรปลูกปัญญาธรรม

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Reality Channel
00:00 - 01:00 Reality Channel
01:00 - 02:00 Reality Channel
02:00 - 03:00 Reality Channel
03:00 - 04:00 Reality Channel
04:00 - 05:00 Reality Channel
05:00 - 06:00 Reality Channel
06:00 - 07:00 Reality Channel
07:00 - 08:00 Reality Channel
08:00 - 09:00 Reality Channel
09:00 - 10:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
09:42 - 11:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
10:00 - 11:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
11:00 - 12:00 Reality Channel
12:00 - 13:00 Reality Channel
13:00 - 14:00 Reality Channel
14:00 - 15:00 Reality Channel
15:00 - 16:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
15:42 - 17:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
16:00 - 17:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 18:00 Reality Channel
18:00 - 19:00 Reality Channel
19:00 - 20:00 Reality Channel
20:00 - 21:00 Reality Channel
21:00 - 22:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
21:42 - 23:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
22:00 - 23:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
23:00 - 00:00 Reality Channel
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Reality Channel
00:00 - 01:00 Reality Channel
01:00 - 02:00 Reality Channel
02:00 - 03:00 Reality Channel
03:00 - 04:00 Reality Channel
04:00 - 05:00 Reality Channel
05:00 - 06:00 Reality Channel
06:00 - 07:00 Reality Channel
07:00 - 08:00 Reality Channel
08:00 - 09:00 Reality Channel
09:00 - 10:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
09:41 - 11:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
10:00 - 11:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
11:00 - 12:00 Reality Channel
12:00 - 13:00 Reality Channel
13:00 - 14:00 Reality Channel
14:00 - 15:00 Reality Channel
15:00 - 16:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
15:41 - 17:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
16:00 - 17:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 18:00 Reality Channel
18:00 - 19:00 Reality Channel
19:00 - 20:00 Reality Channel
20:00 - 21:00 Reality Channel
21:00 - 22:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
21:41 - 23:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
22:00 - 23:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
23:00 - 00:00 Reality Channel
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Reality Channel
00:00 - 01:00 Reality Channel
01:00 - 02:00 Reality Channel
02:00 - 03:00 Reality Channel
03:00 - 04:00 Reality Channel
04:00 - 05:00 Reality Channel
05:00 - 06:00 Reality Channel
06:00 - 07:00 Reality Channel
07:00 - 08:00 Reality Channel
08:00 - 09:00 Reality Channel
09:00 - 10:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
09:42 - 11:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
10:00 - 11:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
11:00 - 12:00 Reality Channel
12:00 - 13:00 Reality Channel
13:00 - 14:00 Reality Channel
14:00 - 15:00 Reality Channel
15:00 - 16:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
15:42 - 17:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
16:00 - 17:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 18:00 Reality Channel
18:00 - 19:00 Reality Channel
19:00 - 20:00 Reality Channel
20:00 - 21:00 Reality Channel
21:00 - 22:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
21:42 - 23:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
22:00 - 23:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
23:00 - 00:00 Reality Channel
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Reality Channel
00:00 - 01:00 Reality Channel
01:00 - 02:00 Reality Channel
02:00 - 03:00 Reality Channel
03:00 - 04:00 Reality Channel
04:00 - 05:00 Reality Channel
05:00 - 06:00 Reality Channel
06:00 - 07:00 Reality Channel
07:00 - 08:00 Reality Channel
08:00 - 09:00 Reality Channel
09:00 - 10:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
09:43 - 11:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
10:00 - 11:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
11:00 - 12:00 Reality Channel
12:00 - 13:00 Reality Channel
13:00 - 14:00 Reality Channel
14:00 - 15:00 Reality Channel
15:00 - 16:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
15:43 - 17:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
16:00 - 17:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 18:00 Reality Channel
18:00 - 19:00 Reality Channel
19:00 - 20:00 Reality Channel
20:00 - 21:00 Reality Channel
21:00 - 22:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
21:43 - 23:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
22:00 - 23:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
23:00 - 00:00 Reality Channel
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Reality Channel
00:00 - 01:00 Reality Channel
01:00 - 02:00 Reality Channel
02:00 - 03:00 Reality Channel
03:00 - 04:00 Reality Channel
04:00 - 05:00 Reality Channel
05:00 - 06:00 Reality Channel
06:00 - 07:00 Reality Channel
07:00 - 08:00 Reality Channel
08:00 - 09:00 Reality Channel
09:00 - 09:43 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
09:43 - 11:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
11:00 - 12:00 Reality Channel
12:00 - 13:00 Reality Channel
13:00 - 14:00 Reality Channel
14:00 - 15:00 Reality Channel
15:00 - 15:43 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
15:43 - 17:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 18:00 Reality Channel
18:00 - 19:00 Reality Channel
19:00 - 20:00 Reality Channel
20:00 - 21:00 Reality Channel
21:00 - 21:43 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
21:43 - 23:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
23:00 - 00:00 Reality Channel
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Reality Channel
00:00 - 01:00 Reality Channel
01:00 - 02:00 Reality Channel
02:00 - 03:00 Reality Channel
03:00 - 04:00 Reality Channel
04:00 - 05:00 Reality Channel
05:00 - 06:00 Reality Channel
06:00 - 07:00 Reality Channel
07:00 - 08:00 Reality Channel
08:00 - 09:00 Reality Channel
09:00 - 09:43 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
09:43 - 11:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
11:00 - 12:00 Reality Channel
12:00 - 13:00 Reality Channel
13:00 - 14:00 Reality Channel
14:00 - 15:00 Reality Channel
15:00 - 15:43 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
15:43 - 17:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 18:00 Reality Channel
18:00 - 19:00 Reality Channel
19:00 - 20:00 Reality Channel
20:00 - 21:00 Reality Channel
21:00 - 21:43 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
21:43 - 23:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
23:00 - 00:00 Reality Channel
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Reality Channel
00:00 - 01:00 Reality Channel
01:00 - 02:00 Reality Channel
02:00 - 03:00 Reality Channel
03:00 - 04:00 Reality Channel
04:00 - 05:00 Reality Channel
05:00 - 06:00 Reality Channel
06:00 - 07:00 Reality Channel
07:00 - 08:00 Reality Channel
08:00 - 09:00 Reality Channel
09:00 - 09:43 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
09:43 - 11:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
11:00 - 12:00 Reality Channel
12:00 - 13:00 Reality Channel
13:00 - 14:00 Reality Channel
14:00 - 15:00 Reality Channel
15:00 - 15:43 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
15:43 - 17:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
17:00 - 18:00 Reality Channel
18:00 - 19:00 Reality Channel
19:00 - 20:00 Reality Channel
20:00 - 21:00 Reality Channel
21:00 - 21:43 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
21:43 - 23:00 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
23:00 - 00:00 Reality Channel