สามเณรปลูกปัญญาธรรม

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:40 - 00:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
00:35 - 01:05 ธรรมะบรรยาย ปี3
01:05 - 02:00 Highlight สามเณร [ 3 ]
02:00 - 02:30 ธรรมะบรรยาย ปี3
02:30 - 03:25 Highlight สามเณร [ 3 ]
03:25 - 03:55 ธรรมะบรรยาย ปี3
03:55 - 04:50 Highlight สามเณร [ 3 ]
04:50 - 05:20 ธรรมะบรรยาย ปี3
05:20 - 06:15 Highlight สามเณร [ 3 ]
06:15 - 06:45 ธรรมะบรรยาย ปี3
06:45 - 07:40 Highlight สามเณร [ 3 ]
07:40 - 08:10 ธรรมะบรรยาย ปี3
08:10 - 09:05 Highlight สามเณร [ 3 ]
09:05 - 09:35 ธรรมะบรรยาย ปี3
09:35 - 10:30 Highlight สามเณร [ 3 ]
10:30 - 11:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
11:00 - 11:55 Highlight สามเณร [ 3 ]
11:55 - 12:25 ธรรมะบรรยาย ปี3
12:25 - 13:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
13:20 - 13:50 ธรรมะบรรยาย ปี3
13:50 - 14:45 Highlight สามเณร [ 3 ]
14:45 - 15:15 ธรรมะบรรยาย ปี3
15:15 - 16:10 Highlight สามเณร [ 3 ]
16:10 - 16:40 ธรรมะบรรยาย ปี3
16:40 - 17:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
17:35 - 18:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
18:00 - 18:55 Highlight สามเณร [ 3 ]
18:55 - 19:25 ธรรมะบรรยาย ปี3
19:25 - 20:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
20:20 - 20:50 ธรรมะบรรยาย ปี3
20:50 - 21:45 Highlight สามเณร [ 3 ]
21:45 - 22:20 ธรรมะบรรยาย ปี3
22:20 - 23:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
23:20 - 00:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:20 - 00:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
23:40 - 00:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:40 - 00:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
00:35 - 01:05 ธรรมะบรรยาย ปี3
01:05 - 02:00 Highlight สามเณร [ 3 ]
02:00 - 02:30 ธรรมะบรรยาย ปี3
02:30 - 03:25 Highlight สามเณร [ 3 ]
03:25 - 03:55 ธรรมะบรรยาย ปี3
03:55 - 04:50 Highlight สามเณร [ 3 ]
04:50 - 05:20 ธรรมะบรรยาย ปี3
05:20 - 06:15 Highlight สามเณร [ 3 ]
06:15 - 06:45 ธรรมะบรรยาย ปี3
06:45 - 07:40 Highlight สามเณร [ 3 ]
07:40 - 08:10 ธรรมะบรรยาย ปี3
08:10 - 09:05 Highlight สามเณร [ 3 ]
09:05 - 09:35 ธรรมะบรรยาย ปี3
09:35 - 10:30 Highlight สามเณร [ 3 ]
10:30 - 11:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
11:00 - 11:55 Highlight สามเณร [ 3 ]
11:55 - 12:25 ธรรมะบรรยาย ปี3
12:25 - 13:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
13:20 - 13:45 ธรรมะบรรยาย ปี3
13:45 - 14:40 Highlight สามเณร [ 3 ]
14:40 - 15:10 ธรรมะบรรยาย ปี3
15:10 - 16:05 Highlight สามเณร [ 3 ]
16:05 - 16:35 ธรรมะบรรยาย ปี3
16:35 - 17:30 Highlight สามเณร [ 3 ]
17:30 - 18:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
18:00 - 18:55 Highlight สามเณร [ 3 ]
18:55 - 19:25 ธรรมะบรรยาย ปี3
19:25 - 20:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
20:20 - 20:50 ธรรมะบรรยาย ปี3
20:50 - 21:45 Highlight สามเณร [ 3 ]
21:45 - 22:15 ธรรมะบรรยาย ปี3
22:15 - 23:10 Highlight สามเณร [ 3 ]
23:10 - 23:40 ธรรมะบรรยาย ปี3
23:40 - 00:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:40 - 00:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
00:35 - 01:05 ธรรมะบรรยาย ปี3
01:05 - 02:00 Highlight สามเณร [ 3 ]
02:00 - 02:30 ธรรมะบรรยาย ปี3
02:30 - 03:25 Highlight สามเณร [ 3 ]
03:25 - 03:55 ธรรมะบรรยาย ปี3
03:55 - 04:50 Highlight สามเณร [ 3 ]
04:50 - 05:20 ธรรมะบรรยาย ปี3
05:20 - 06:15 Highlight สามเณร [ 3 ]
06:15 - 06:45 ธรรมะบรรยาย ปี3
06:45 - 07:40 Highlight สามเณร [ 3 ]
07:40 - 08:10 ธรรมะบรรยาย ปี3
08:10 - 09:05 Highlight สามเณร [ 3 ]
09:05 - 09:35 ธรรมะบรรยาย ปี3
09:35 - 10:30 Highlight สามเณร [ 3 ]
10:30 - 11:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
11:00 - 11:55 Highlight สามเณร [ 3 ]
11:55 - 12:25 ธรรมะบรรยาย ปี3
12:25 - 13:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
13:20 - 13:50 ธรรมะบรรยาย ปี3
13:50 - 14:45 Highlight สามเณร [ 3 ]
14:45 - 15:15 ธรรมะบรรยาย ปี3
15:15 - 16:10 Highlight สามเณร [ 3 ]
16:10 - 16:40 ธรรมะบรรยาย ปี3
16:40 - 17:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
17:20 - 18:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
18:00 - 18:55 Highlight สามเณร [ 3 ]
18:55 - 19:25 ธรรมะบรรยาย ปี3
19:25 - 20:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
20:20 - 20:50 ธรรมะบรรยาย ปี3
20:50 - 21:45 Highlight สามเณร [ 3 ]
21:45 - 22:15 ธรรมะบรรยาย ปี3
22:15 - 23:10 Highlight สามเณร [ 3 ]
23:10 - 23:40 ธรรมะบรรยาย ปี3
23:40 - 00:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:40 - 00:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
00:35 - 01:05 ธรรมะบรรยาย ปี3
01:05 - 02:00 Highlight สามเณร [ 3 ]
02:00 - 02:30 ธรรมะบรรยาย ปี3
02:30 - 03:25 Highlight สามเณร [ 3 ]
03:25 - 03:55 ธรรมะบรรยาย ปี3
03:55 - 04:50 Highlight สามเณร [ 3 ]
04:50 - 05:20 ธรรมะบรรยาย ปี3
05:20 - 06:15 Highlight สามเณร [ 3 ]
06:15 - 06:45 ธรรมะบรรยาย ปี3
06:45 - 07:40 Highlight สามเณร [ 3 ]
07:40 - 08:10 ธรรมะบรรยาย ปี3
08:10 - 09:05 Highlight สามเณร [ 3 ]
09:05 - 09:35 ธรรมะบรรยาย ปี3
09:35 - 10:30 Highlight สามเณร [ 3 ]
10:30 - 11:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
11:00 - 11:55 Highlight สามเณร [ 3 ]
11:55 - 12:25 ธรรมะบรรยาย ปี3
12:25 - 13:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
13:20 - 14:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
14:00 - 15:00 Highlight สามเณร [ 3 ]
15:00 - 15:30 ธรรมะบรรยาย ปี3
15:30 - 16:30 Highlight สามเณร [ 3 ]
16:30 - 17:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
17:00 - 18:00 Highlight สามเณร [ 3 ]
18:00 - 18:55 Highlight สามเณร [ 3 ]
18:55 - 19:25 ธรรมะบรรยาย ปี3
19:25 - 20:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
20:20 - 20:50 ธรรมะบรรยาย ปี3
20:50 - 21:45 Highlight สามเณร [ 3 ]
21:45 - 22:15 ธรรมะบรรยาย ปี3
22:15 - 23:10 Highlight สามเณร [ 3 ]
23:10 - 23:40 ธรรมะบรรยาย ปี3
23:40 - 00:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:40 - 00:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
00:35 - 01:05 ธรรมะบรรยาย ปี3
01:05 - 02:00 Highlight สามเณร [ 3 ]
02:00 - 02:30 ธรรมะบรรยาย ปี3
02:30 - 03:25 Highlight สามเณร [ 3 ]
03:25 - 03:55 ธรรมะบรรยาย ปี3
03:55 - 04:50 Highlight สามเณร [ 3 ]
04:50 - 05:20 ธรรมะบรรยาย ปี3
05:20 - 06:15 Highlight สามเณร [ 3 ]
06:15 - 06:45 ธรรมะบรรยาย ปี3
06:45 - 07:40 Highlight สามเณร [ 3 ]
07:40 - 08:10 ธรรมะบรรยาย ปี3
08:10 - 09:05 Highlight สามเณร [ 3 ]
09:05 - 09:35 ธรรมะบรรยาย ปี3
09:35 - 10:30 Highlight สามเณร [ 3 ]
10:30 - 11:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
11:00 - 11:55 Highlight สามเณร [ 3 ]
11:55 - 12:25 ธรรมะบรรยาย ปี3
12:25 - 13:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
13:20 - 13:50 ธรรมะบรรยาย ปี3
13:50 - 14:45 Highlight สามเณร [ 3 ]
14:45 - 15:15 ธรรมะบรรยาย ปี3
15:15 - 16:10 Highlight สามเณร [ 3 ]
16:10 - 16:40 ธรรมะบรรยาย ปี3
16:40 - 17:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
17:35 - 18:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
18:00 - 18:55 Highlight สามเณร [ 3 ]
18:55 - 19:25 ธรรมะบรรยาย ปี3
19:25 - 20:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
20:20 - 20:50 ธรรมะบรรยาย ปี3
20:50 - 21:45 Highlight สามเณร [ 3 ]
21:45 - 22:15 ธรรมะบรรยาย ปี3
22:15 - 23:10 Highlight สามเณร [ 3 ]
23:10 - 23:40 ธรรมะบรรยาย ปี3
23:40 - 00:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:40 - 00:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
00:35 - 01:05 ธรรมะบรรยาย ปี3
01:05 - 02:00 Highlight สามเณร [ 3 ]
02:00 - 02:30 ธรรมะบรรยาย ปี3
02:30 - 03:25 Highlight สามเณร [ 3 ]
03:25 - 03:55 ธรรมะบรรยาย ปี3
03:55 - 04:50 Highlight สามเณร [ 3 ]
04:50 - 05:20 ธรรมะบรรยาย ปี3
05:20 - 06:15 Highlight สามเณร [ 3 ]
06:15 - 06:45 ธรรมะบรรยาย ปี3
06:45 - 07:40 Highlight สามเณร [ 3 ]
07:40 - 08:10 ธรรมะบรรยาย ปี3
08:10 - 09:05 Highlight สามเณร [ 3 ]
09:05 - 09:35 ธรรมะบรรยาย ปี3
09:35 - 10:30 Highlight สามเณร [ 3 ]
10:30 - 11:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
11:00 - 11:55 Highlight สามเณร [ 3 ]
11:55 - 12:25 ธรรมะบรรยาย ปี3
12:25 - 13:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
13:20 - 13:50 ธรรมะบรรยาย ปี3
13:50 - 14:45 Highlight สามเณร [ 3 ]
14:45 - 15:15 ธรรมะบรรยาย ปี3
15:15 - 16:10 Highlight สามเณร [ 3 ]
16:10 - 16:40 ธรรมะบรรยาย ปี3
16:40 - 17:30 Highlight สามเณร [ 3 ]
17:30 - 18:00 ธรรมะบรรยาย ปี3
18:00 - 18:55 Highlight สามเณร [ 3 ]
18:55 - 19:25 ธรรมะบรรยาย ปี3
19:25 - 20:20 Highlight สามเณร [ 3 ]
20:20 - 20:50 ธรรมะบรรยาย ปี3
20:50 - 21:45 Highlight สามเณร [ 3 ]
21:45 - 22:15 ธรรมะบรรยาย ปี3
22:15 - 23:10 Highlight สามเณร [ 3 ]
23:10 - 23:40 ธรรมะบรรยาย ปี3
23:40 - 00:35 Highlight สามเณร [ 3 ]
ข่าวฮิตวันนี้
ดูทั้งหมด >

ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 เปิดสัปดาห์แรก ชวนฟัง เรื่อง รักตน กับ แอ็ด ไชยวัฒน์

ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 เปิดสัปดาห์แรก ชวนฟัง เรื่อง รักตน กับ แอ็ด ไชยวัฒน์ ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 เปิดสัปดาห์แรก ชวนฟัง เรื่อง รักตน กับ แอ็ด ไชยวัฒน์

ทรู เดินหน้าโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 6 เผยโฉม 12 สามเณรน้อย ภายใต้แนวคิด ความรักจักรวาล

ทรู เดินหน้าโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 6 เผยโฉม 12 สามเณรน้อย ภายใต้แนวคิด ความรักจักรวาล ทรู เดินหน้าโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 6 เผยโฉม 12 สามเณรน้อย ภายใต้แนวคิด ความรักจักรวาล

ทรู เปิด ค่ายปลูกปัญญาธรรม คัด 30 เยาวชนจากทั่วประเทศเข้าอบอรม ก่อนประกาศผล 12 สามเณรน้อย

ทรู เปิด ค่ายปลูกปัญญาธรรม คัด 30 เยาวชนจากทั่วประเทศเข้าอบอรม ก่อนประกาศผล 12 สามเณรน้อย ทรู เปิด ค่ายปลูกปัญญาธรรม คัด 30 เยาวชนจากทั่วประเทศเข้าอบอรม ก่อนประกาศผล 12 สามเณรน้อย

เริ่มแล้ว!! โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6

เริ่มแล้ว!! โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 เริ่มแล้ว!! โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6

เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่

เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่ เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่