ทรู ปลูกปัญญา

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Battle Bots Series 2
00:00 - 00:30 Sound Shake
00:30 - 01:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
01:00 - 02:00 Battle Bots Series 2
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:00 ดำเนินไทย
10:00 - 10:30 The Rookies ทางช้างเผือก
10:30 - 11:00 อาชีพนอกกระแส
11:00 - 11:30 ครูมืออาชีพ
11:30 - 12:00 Animal Atlas Series 7
12:00 - 13:00 World Documentary [ 2 ]
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
15:00 - 15:30 ครูพบกูรู
15:30 - 16:30 Battle Bots Series 2
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 21:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
21:00 - 21:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
21:30 - 22:00 The Rookies ทางช้างเผือก
22:00 - 22:30 แก๊งซ่าท้าสำรวจ
22:30 - 23:00 ดำเนินไทย
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
01:00 - 01:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
01:30 - 02:00 สูงวัยกำลังดี
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 08:30 Wildlife
08:30 - 09:00 Knowledge Tank
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:30 Battle Bots Series 2
10:30 - 11:00 Sound Shake
11:00 - 11:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
11:30 - 12:00 แก๊งซ่าท้าสำรวจ
12:00 - 12:30 Wildlife
12:30 - 13:00 Knowledge Tank
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 14:30 ดำเนินไทย
14:30 - 15:00 The Rookies ทางช้างเผือก
15:00 - 15:30 อาชีพนอกกระแส
15:30 - 16:00 ครูมืออาชีพ
16:00 - 16:30 Animal Atlas Series 7
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 World Documentary [ 2 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
21:30 - 22:00 ครูพบกูรู
22:00 - 23:00 Battle Bots Series 2
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
00:00 - 00:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
00:30 - 01:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
01:00 - 01:30 The Rookies ทางช้างเผือก
01:30 - 02:00 แก๊งซ่าท้าสำรวจ
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.3
09:30 - 10:30 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
10:30 - 11:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
11:00 - 11:30 สูงวัยกำลังดี
11:30 - 12:00 อาชีพนอกกระแส
12:00 - 13:00 World Documentary [ 2 ]
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Machine Impossible
14:00 - 15:00 Battle Bots Series 2
15:00 - 15:30 Sound Shake
15:30 - 16:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
16:00 - 16:30 แก๊งซ่าท้าสำรวจ
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 Machine Impossible
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Machine Impossible
20:30 - 21:30 Battle Bots Series 2
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส
22:00 - 22:30 ครูมืออาชีพ
22:30 - 23:00 Animal Atlas Series 7
23:00 - 00:00 Machine Impossible
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Machine Impossible
00:00 - 01:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
01:00 - 02:00 Battle Bots Series 2
02:00 - 03:00 Machine Impossible
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Machine Impossible
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
10:00 - 10:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
10:30 - 11:00 The Rookies ทางช้างเผือก
11:00 - 12:00 Battle Bots Series 2
12:00 - 13:00 Machine Impossible
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Battle Bots Series 2
14:00 - 15:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
15:00 - 15:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
15:30 - 16:00 สูงวัยกำลังดี
16:00 - 16:30 อาชีพนอกกระแส
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 Battle Bots Series 2
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาไทย ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Battle Bots Series 2
20:30 - 21:00 ดำเนินไทย
21:00 - 21:30 The Rookies ทางช้างเผือก
21:30 - 22:00 Sound Shake
22:00 - 22:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
22:30 - 23:00 แก๊งซ่าท้าสำรวจ
23:00 - 00:00 Battle Bots Series 2
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Battle Bots Series 2
00:00 - 00:30 ดำเนินไทย
00:30 - 01:00 The Rookies ทางช้างเผือก
01:00 - 01:30 ครูมืออาชีพ
01:30 - 02:00 Animal Atlas Series 7
02:00 - 03:00 Battle Bots Series 2
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Battle Bots Series 2
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:30 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
10:30 - 11:00 ครูพบกูรู
11:00 - 11:30 แก๊งซ่าท้าสำรวจ
11:30 - 12:00 ดำเนินไทย
12:00 - 13:00 Battle Bots Series 2
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 14:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
14:30 - 15:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
15:00 - 15:30 The Rookies ทางช้างเผือก
15:30 - 16:00 แก๊งซ่าท้าสำรวจ
16:00 - 16:30 ดำเนินไทย
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:30 ครูพบกูรู
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : สังคมศึกษา ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:15 ครูมืออาชีพ
20:15 - 20:35 ศาสตร์พระราชา
21:00 - 21:30 Wildlife
21:30 - 22:00 Knowledge Tank
22:00 - 22:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
22:30 - 23:00 สูงวัยกำลังดี
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
01:30 - 02:00 The Rookies ทางช้างเผือก
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
12:00 - 12:30 Wildlife
12:30 - 13:00 Knowledge Tank
13:00 - 14:00 Machine Impossible
14:00 - 14:30 Wildlife
14:30 - 15:00 Knowledge Tank
15:00 - 15:30 The Rookies ทางช้างเผือก
15:30 - 16:00 แก๊งซ่าท้าสำรวจ
16:00 - 16:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 Megamind คิดการใหญ่ [ 8 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:30 Machine Impossible
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 21:00 แก๊งซ่าท้าสำรวจ
21:30 - 22:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
22:00 - 23:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
23:00 - 00:00 Machine Impossible
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Machine Impossible
00:00 - 01:00 Battle Bots Series 2
01:00 - 01:30 Wildlife
01:30 - 02:00 Knowledge Tank
02:00 - 03:00 Machine Impossible
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
12:00 - 12:30 Wildlife
12:30 - 13:00 Knowledge Tank
13:00 - 14:00 Battle Bots Series 2
14:00 - 15:00 World Documentary [ 2 ]
15:00 - 15:30 Animal Atlas Series 7
15:30 - 16:00 สูงวัยกำลังดี
16:00 - 16:30 ครูพบกูรู
16:30 - 17:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
17:00 - 18:00 Battle Bots Series 2
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:30 Battle Bots Series 2
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:00 Sound Shake
21:00 - 21:30 The Rookies ทางช้างเผือก
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส
22:00 - 22:30 ครูมืออาชีพ
22:30 - 23:00 Animal Atlas Series 7
23:00 - 00:00 Battle Bots Series 2
ข่าวฮิตวันนี้
ดูทั้งหมด >

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขา สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขา สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขา สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขาแก่ 12 สามเณร นานาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขาแก่ 12 สามเณร นานาชาติ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขาแก่ 12 สามเณร นานาชาติ

เตรียมพบกับ 2 ทีมงานจากภารกิจ หนุมานตามหาหมูป่า ใน สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

เตรียมพบกับ 2 ทีมงานจากภารกิจ หนุมานตามหาหมูป่า ใน สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ เตรียมพบกับ 2 ทีมงานจากภารกิจ หนุมานตามหาหมูป่า ใน สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

ขอเชิญชมสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก (มีคลิป)

ขอเชิญชมสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก (มีคลิป) ขอเชิญชมสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก (มีคลิป)

12 เด็กชายต่างเชื้อชาติ น้อมใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ใน สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ (มีคลิป)

12 เด็กชายต่างเชื้อชาติ น้อมใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ใน สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ (มีคลิป) 12 เด็กชายต่างเชื้อชาติ น้อมใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ใน สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ (มีคลิป)