ทรู ปลูกปัญญา

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Deadly Instinct
00:00 - 01:00 เกษตรขั้นเทพ 2
01:00 - 01:30 Sound Shake
01:30 - 02:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 5 ]
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:00 The World's Biggest Classroom
10:00 - 10:30 ทางช้างเผือก 2 ( The Rookies )
10:30 - 11:00 อาชีพนอกกระแส
11:00 - 11:30 MBA Sidewalk
11:30 - 12:00 พุทธบริษัท [ 3 ]
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 13:00 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
15:00 - 15:30 ครูพบกูรู
15:30 - 16:30 เกษตรขั้นเทพ 2
16:30 - 17:00 Admissions Gang
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:30 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 21:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 5 ]
21:00 - 21:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]
21:30 - 22:00 ทางช้างเผือก 2 ( The Rookies )
22:00 - 22:30 The Collector นักสะสม
22:30 - 23:00 The World's Biggest Classroom
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
01:00 - 01:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]
01:30 - 02:00 จุดไฟเติมฝัน
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 08:30 Wildlife
08:30 - 09:00 Knowledge Tank
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:30 เกษตรขั้นเทพ 2
10:30 - 11:00 Sound Shake
11:00 - 11:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 5 ]
11:30 - 12:00 The Collector นักสะสม
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 13:00 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 14:30 The World's Biggest Classroom
14:30 - 15:00 ทางช้างเผือก 2 ( The Rookies )
15:00 - 15:30 อาชีพนอกกระแส
15:30 - 16:00 MBA Sidewalk
16:00 - 16:30 พุทธบริษัท [ 3 ]
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 World Documentary [ 2 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:30 สอนศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
21:30 - 22:00 ครูพบกูรู
22:00 - 23:00 เกษตรขั้นเทพ 2
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
00:00 - 00:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 5 ]
00:30 - 01:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]
01:00 - 01:30 ทางช้างเผือก 2 ( The Rookies )
01:30 - 02:00 The Collector นักสะสม
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.3
09:30 - 10:30 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
10:30 - 11:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]
11:00 - 11:30 จุดไฟเติมฝัน
11:30 - 12:00 Admissions Gang
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 13:00 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Yellowstone
14:00 - 15:00 เกษตรขั้นเทพ 2
15:00 - 15:30 Sound Shake
15:30 - 16:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 5 ]
16:00 - 16:30 The Collector นักสะสม
16:30 - 17:00 ครูพบกูรู
17:00 - 18:00 Yellowstone
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:30 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Yellowstone
20:30 - 21:00 The World's Biggest Classroom
21:00 - 21:30 ทางช้างเผือก 2 ( The Rookies )
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส
22:00 - 22:30 MBA Sidewalk
22:30 - 23:00 พุทธบริษัท [ 3 ]
23:00 - 00:00 Yellowstone
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Yellowstone
00:00 - 01:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
01:00 - 02:00 เกษตรขั้นเทพ 2
02:00 - 05:00 Yellowstone
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Yellowstone
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 5 ]
10:00 - 10:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]
10:30 - 11:00 ทางช้างเผือก 2 ( The Rookies )
11:00 - 11:30 The Collector นักสะสม
11:30 - 12:00 The World's Biggest Classroom
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 13:00 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Deadly Instinct
14:00 - 15:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
15:00 - 15:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]
15:30 - 16:00 จุดไฟเติมฝัน
16:00 - 16:30 Admissions Gang
16:30 - 17:00 MBA Sidewalk
17:00 - 18:00 Deadly Instinct
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:30 สอนศาสตร์ : ภาษาไทย ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Deadly Instinct
20:30 - 21:30 เกษตรขั้นเทพ 2
21:30 - 22:00 Sound Shake
22:00 - 22:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 5 ]
22:30 - 23:00 The Collector นักสะสม
23:00 - 00:00 Deadly Instinct
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Deadly Instinct
00:00 - 00:30 The World's Biggest Classroom
00:30 - 01:00 ทางช้างเผือก 2 ( The Rookies )
01:00 - 01:30 MBA Sidewalk
01:30 - 02:00 พุทธบริษัท [ 3 ]
02:00 - 05:00 Deadly Instinct
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Deadly Instinct
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:30 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
10:30 - 11:00 ครูพบกูรู
11:00 - 12:00 เกษตรขั้นเทพ 2
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 12:57 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 14:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 5 ]
14:30 - 15:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]
15:00 - 15:30 ทางช้างเผือก 2 ( The Rookies )
15:30 - 16:00 The Collector นักสะสม
16:00 - 16:30 The World's Biggest Classroom
16:30 - 17:00 อาชีพนอกกระแส
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:27 ครูพบกูรู
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : สังคมศึกษา ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:15 ครูมืออาชีพ
20:15 - 21:00 ศาสตร์พระราชา
21:00 - 21:30 Wildlife
21:30 - 22:00 Knowledge Tank
22:00 - 22:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]
22:30 - 23:00 จุดไฟเติมฝัน
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
01:30 - 02:00 ทางช้างเผือก 2 ( The Rookies )
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
12:30 - 13:00 Sound Shake
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 Yellowstone
15:00 - 15:30 The Collector นักสะสม
15:30 - 16:00 ทางช้างเผือก 2 ( The Rookies )
16:00 - 16:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 2 ]
16:30 - 17:00 Sound Shake
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
21:00 - 21:30 The World's Biggest Classroom
21:30 - 22:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 5 ]
22:00 - 23:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
01:00 - 01:30 Wildlife
01:30 - 02:00 Knowledge Tank
02:00 - 03:00 Yellowstone
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
12:00 - 12:30 Sound Shake
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 15:00 Deadly Instinct
15:00 - 15:30 จุดไฟเติมฝัน
15:30 - 16:00 ครูพบกูรู
16:00 - 16:30 The Collector นักสะสม
17:00 - 18:00 เกษตรขั้นเทพ 2
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:30 Deadly Instinct
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส
22:00 - 22:30 MBA Sidewalk
22:30 - 23:00 พุทธบริษัท [ 3 ]
23:00 - 00:00 Deadly Instinct
ข่าวฮิตวันนี้
ดูทั้งหมด >

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัด พิธีลาสิกขา สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัด พิธีลาสิกขา สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7 เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัด พิธีลาสิกขา สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7

ขอเชิญรับชมพิธีลาสิกขา 12 สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7

ขอเชิญรับชมพิธีลาสิกขา 12 สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7 ขอเชิญรับชมพิธีลาสิกขา 12 สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7

แดน-แพนเค้ก-แจ๊ค แฟนฉัน แท็คทีมสายบุญร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7 

แดน-แพนเค้ก-แจ๊ค แฟนฉัน แท็คทีมสายบุญร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7  แดน-แพนเค้ก-แจ๊ค แฟนฉัน แท็คทีมสายบุญร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7 

หล่อจริงนะออเจ้า!! หมื่นโป๊ป โชว์ครวญเพลง เปิดแคมเปญ True Point & Pay

หล่อจริงนะออเจ้า!! หมื่นโป๊ป โชว์ครวญเพลง เปิดแคมเปญ True Point & Pay หล่อจริงนะออเจ้า!! หมื่นโป๊ป โชว์ครวญเพลง เปิดแคมเปญ True Point & Pay

เตรียมลงจอ!! หมื่นโป๊ป โชว์ปล่อยมุข ในโฆษณาตัวใหม่ ทรูเถ้าแก่ 4.0

เตรียมลงจอ!! หมื่นโป๊ป โชว์ปล่อยมุข ในโฆษณาตัวใหม่ ทรูเถ้าแก่ 4.0 เตรียมลงจอ!! หมื่นโป๊ป โชว์ปล่อยมุข ในโฆษณาตัวใหม่ ทรูเถ้าแก่ 4.0