ทรู ปลูกปัญญา

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Monkey Revealed
00:00 - 00:30 ปลุกจิต Kids อาสา [ 7 ]
00:30 - 01:00 ชีวิต/ลิขิต/โรค
01:00 - 02:00 The Firm - องค์กรซ่อนอ้วน [ 2 ]
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
06:00 - 07:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:00 - 08:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:00 อาชีพนอกกระแส [ 8 ]
10:00 - 10:30 ครูมืออาชีพ
10:30 - 11:00 Sound Shake
11:00 - 11:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น
11:30 - 12:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
12:00 - 13:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
15:00 - 15:30 ชีวิต/ลิขิต/โรค
15:30 - 16:30 NCDs Reality:เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 21:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น
21:00 - 21:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
21:30 - 22:00 ทางช้างเผือก 2 (The Rookies)
22:00 - 22:30 ปลุกจิต Kids อาสา [ 7 ]
22:30 - 23:00 ครูมืออาชีพ
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
01:00 - 02:00 NCDs Reality:เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
06:00 - 07:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:00 - 08:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 08:30 Wildlife
08:30 - 09:00 Knowledge Tank
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:00 ปลุกจิต Kids อาสา [ 7 ]
10:00 - 10:30 สนามสนุก
10:30 - 11:00 ชีวิต/ลิขิต/โรค
11:00 - 12:00 The Firm - องค์กรซ่อนอ้วน [ 2 ]
12:00 - 13:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 14:30 อาชีพนอกกระแส [ 8 ]
14:30 - 15:00 ครูมืออาชีพ
15:00 - 15:30 Sound Shake
15:30 - 16:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น
16:00 - 16:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 World Documentary [ 2 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
21:30 - 22:00 ชีวิต/ลิขิต/โรค
22:00 - 23:00 NCDs Reality:เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
00:00 - 00:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น
00:30 - 01:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
01:00 - 01:30 ทางช้างเผือก 2 (The Rookies)
01:30 - 02:00 Sound Shake
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
06:00 - 07:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:00 - 08:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.3
09:30 - 10:30 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
10:30 - 11:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
11:00 - 12:00 NCDs Reality:เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง
12:00 - 13:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
14:00 - 14:30 ปลุกจิต Kids อาสา [ 7 ]
14:30 - 15:00 สนามสนุก
15:00 - 15:30 ชีวิต/ลิขิต/โรค
15:30 - 16:30 The Firm - องค์กรซ่อนอ้วน [ 2 ]
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Dangerous Encounters [ 4 ]
20:30 - 21:00 อาชีพนอกกระแส [ 8 ]
21:00 - 21:30 ครูมืออาชีพ
21:30 - 22:00 Sound Shake
22:00 - 22:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น
22:30 - 23:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
23:00 - 00:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
00:00 - 01:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
01:00 - 01:30 ชีวิต/ลิขิต/โรค
01:30 - 02:00 ปลุกจิต Kids อาสา [ 7 ]
02:00 - 05:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น
10:00 - 10:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
10:30 - 11:00 ทางช้างเผือก 2 (The Rookies)
11:00 - 11:30 ปลุกจิต Kids อาสา [ 7 ]
11:30 - 12:00 ครูมืออาชีพ
12:00 - 12:57 Dangerous Encounters [ 4 ]
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Monkey Revealed
14:00 - 15:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
15:00 - 15:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
15:30 - 16:30 NCDs Reality:เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 Monkey Revealed
18:00 - 18:27 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาไทย ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Monkey Revealed
20:30 - 21:00 ปลุกจิต Kids อาสา [ 7 ]
21:00 - 21:30 สนามสนุก
21:30 - 22:00 ชีวิต/ลิขิต/โรค
22:00 - 23:00 The Firm - องค์กรซ่อนอ้วน [ 2 ]
23:00 - 00:00 Monkey Revealed
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Monkey Revealed
00:00 - 00:30 อาชีพนอกกระแส [ 8 ]
00:30 - 01:00 ครูมืออาชีพ
01:00 - 01:30 Sound Shake
01:30 - 02:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น
02:00 - 05:00 Monkey Revealed
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Monkey Revealed
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:30 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
10:30 - 11:00 ชีวิต/ลิขิต/โรค
11:00 - 12:00 NCDs Reality:เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง
12:00 - 12:57 Monkey Revealed
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 14:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น
14:30 - 15:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
15:00 - 15:30 ทางช้างเผือก 2 (The Rookies)
15:30 - 16:00 ปลุกจิต Kids อาสา [ 7 ]
16:00 - 16:30 ครูมืออาชีพ
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:27 สนามสนุก
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : สังคมศึกษา ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:15 ครูมืออาชีพ
20:15 - 21:00 ศาสตร์พระราชา
21:00 - 21:30 Wildlife
21:30 - 22:00 Knowledge Tank
22:00 - 23:00 NCDs Reality:เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
01:00 - 01:30 อาชีพนอกกระแส [ 8 ]
01:30 - 02:00 ทางช้างเผือก 2 (The Rookies)
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 6
09:00 - 10:00 สอนศาสตร์ : ฟิสิกส์ ม. 6
10:00 - 11:00 สอนศาสตร์ : ภาษาไทย ม. 6
11:00 - 12:00 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 6
12:00 - 12:30 Wildlife
12:30 - 13:00 Knowledge Tank
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
14:00 - 14:30 Wildlife
14:30 - 15:00 Knowledge Tank
15:00 - 15:30 ทางช้างเผือก 2 (The Rookies)
15:30 - 16:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
16:00 - 16:30 Sound Shake
16:30 - 17:00 สนามสนุก
17:00 - 18:00 Megamind คิดการใหญ่ [ 9 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:30 Dangerous Encounters [ 4 ]
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 21:30 The Firm - องค์กรซ่อนอ้วน [ 2 ]
21:30 - 22:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น
22:00 - 23:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
23:00 - 00:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
00:00 - 01:00 NCDs Reality:เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง
01:00 - 02:00 ลองธรรม
02:00 - 03:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 สอนศาสตร์ : เคมี ม. 6
09:00 - 10:00 สอนศาสตร์ : ชีววิทยา ม. 6
10:00 - 11:00 สอนศาสตร์: Pat3 ความถนัดวิศวกรรมศาสตร์
11:00 - 12:00 สอนศาสตร์ : Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
12:00 - 12:30 Wildlife
12:30 - 13:00 Knowledge Tank
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Monkey Revealed
14:00 - 15:00 World Documentary [ 2 ]
15:00 - 16:00 The Firm - องค์กรซ่อนอ้วน [ 2 ]
16:00 - 16:30 ปลุกจิต Kids อาสา [ 7 ]
16:30 - 17:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น
17:00 - 17:30 Sound Shake
17:30 - 18:00 ชีวิต/ลิขิต/โรค
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:30 Monkey Revealed
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 NCDs Reality:เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง
21:30 - 22:00 Sound Shake
22:00 - 22:30 อาชีพนอกกระแส [ 8 ]
22:30 - 23:00 ครูมืออาชีพ
23:00 - 00:00 Monkey Revealed
ข่าวฮิตวันนี้
ดูทั้งหมด >

ทรู ส่ง โป๊ป ลงโฆษณาตัวใหม่ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โหลดโป๊ป ขายดีปั๊บ (มีคลิป)

ทรู ส่ง โป๊ป ลงโฆษณาตัวใหม่ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โหลดโป๊ป ขายดีปั๊บ (มีคลิป) ทรู ส่ง โป๊ป ลงโฆษณาตัวใหม่ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โหลดโป๊ป ขายดีปั๊บ (มีคลิป)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขา สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขา สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขา สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขาแก่ 12 สามเณร นานาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขาแก่ 12 สามเณร นานาชาติ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขาแก่ 12 สามเณร นานาชาติ

เตรียมพบกับ 2 ทีมงานจากภารกิจ หนุมานตามหาหมูป่า ใน สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

เตรียมพบกับ 2 ทีมงานจากภารกิจ หนุมานตามหาหมูป่า ใน สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ เตรียมพบกับ 2 ทีมงานจากภารกิจ หนุมานตามหาหมูป่า ใน สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

ขอเชิญชมสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก (มีคลิป)

ขอเชิญชมสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก (มีคลิป) ขอเชิญชมสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก (มีคลิป)