ทรู ปลูกปัญญา

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Battle Bots Series 1
00:00 - 01:00 เกษตรขั้นเทพ 2
01:00 - 01:30 MBA Sidewalk
01:30 - 02:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 3
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 10:00 สารคดี
10:00 - 10:30 อาชีพนอกกระแส
10:30 - 11:30 พื้นที่ชีวิต
11:30 - 12:00 Admissions Gang
12:00 - 12:57 โสตศึกษา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 ดำเนินไทย
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
15:00 - 16:00 เกษตรขั้นเทพ 2
16:00 - 16:30 Natcha the Explorer
16:27 - 16:56 Sound Shake
16:30 - 16:59 Sound Shake
16:56 - 16:57 Watch Up News
16:57 - 17:27 ดำเนินไทย
17:00 - 17:30 ดำเนินไทย
17:27 - 18:00 Knowledge Tank
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:26 - 18:29 Good News
18:29 - 18:30 Watch Up News
18:30 - 19:30 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 ดำเนินไทย
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 21:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
21:00 - 21:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
21:30 - 22:00 MBA Sidewalk
22:00 - 23:00 สารคดี
23:00 - 23:30 ดำเนินไทย
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 พื้นที่ชีวิต
01:00 - 01:30 ทราบแล้วเปลี่ยน
01:30 - 02:00 อาชีพนอกกระแส
02:00 - 02:30 ดำเนินไทย
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 3
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 08:30 ดำเนินไทย
08:30 - 09:00 Knowledge Tank
09:00 - 10:00 เกษตรขั้นเทพ 2
10:00 - 10:30 MBA Sidewalk
10:30 - 11:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
11:00 - 12:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
12:00 - 12:57 โสตศึกษา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 15:00 สารคดี
15:00 - 15:30 อาชีพนอกกระแส
15:30 - 16:30 พื้นที่ชีวิต
16:30 - 17:00 Admissions Gang
16:59 - 17:00 Watch Up News
17:00 - 18:00 World Documentary [ 2 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:26 - 18:29 Good News
18:29 - 18:30 Watch Up News
18:30 - 19:30 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
21:30 - 22:00 Natcha the Explorer
22:00 - 23:00 เกษตรขั้นเทพ 2
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
00:00 - 00:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
00:30 - 01:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
01:00 - 01:30 MBA Sidewalk
01:30 - 02:00 New Heart New World
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 3
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 10:00 พื้นที่ชีวิต
10:00 - 10:30 ทราบแล้วเปลี่ยน
10:30 - 11:00 อาชีพนอกกระแส
11:00 - 12:00 Megamind คิดการใหญ่ [ 7 ]
12:00 - 12:57 โสตศึกษา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Porcelain Story
14:00 - 15:00 เกษตรขั้นเทพ 2
15:00 - 15:30 MBA Sidewalk
15:30 - 16:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
16:00 - 17:00 Kidventure [ 5 ]
16:59 - 17:00 Watch Up News
17:00 - 18:00 Porcelain Story
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:26 - 18:29 Good News
18:29 - 18:30 Watch Up News
18:30 - 19:30 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Porcelain Story
20:30 - 21:30 สารคดี
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส
22:00 - 23:00 พื้นที่ชีวิต
23:00 - 00:00 Porcelain Story
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Porcelain Story
00:00 - 01:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
01:00 - 02:00 เกษตรขั้นเทพ 2
02:00 - 03:00 Porcelain Story
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 3
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Porcelain Story
09:00 - 09:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
09:30 - 10:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
10:00 - 10:30 MBA Sidewalk
10:30 - 11:30 สารคดี
11:30 - 12:00 New Heart New World
12:00 - 12:57 โสตศึกษา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Battle Bots Series 1
14:00 - 15:00 พื้นที่ชีวิต
15:00 - 15:30 ทราบแล้วเปลี่ยน
15:30 - 16:00 อาชีพนอกกระแส
16:00 - 17:00 Megamind คิดการใหญ่ [ 7 ]
16:59 - 17:00 Watch Up News
17:00 - 18:00 Battle Bots Series 1
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:26 - 18:29 Good News
18:29 - 18:30 Watch Up News
18:30 - 19:30 สอนศาสตร์ : ภาษาไทย ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Battle Bots Series 1
20:30 - 21:30 เกษตรขั้นเทพ 2
21:30 - 22:00 MBA Sidewalk
22:00 - 22:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
22:30 - 23:00 New Heart New World
23:00 - 00:00 Battle Bots Series 1
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Battle Bots Series 1
00:00 - 01:00 สารคดี
01:00 - 02:00 พื้นที่ชีวิต
02:00 - 05:00 Battle Bots Series 1
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 3
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Battle Bots Series 1
09:00 - 10:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
10:00 - 11:00 เกษตรขั้นเทพ 2
11:00 - 11:30 Natcha the Explorer
11:30 - 12:00 Sound Shake
12:00 - 12:57 โสตศึกษา [ 4 ]
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 ดำเนินไทย
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 14:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
14:30 - 15:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
15:00 - 15:30 MBA Sidewalk
15:30 - 16:30 สารคดี
16:30 - 16:59 New Heart New World
16:59 - 17:00 Watch Up News
17:00 - 17:30 ดำเนินไทย
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:26 Natcha the Explorer
18:26 - 18:29 Good News
18:29 - 18:30 Watch Up News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : สังคมศึกษา ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 ดำเนินไทย
20:00 - 21:00 พื้นที่ชีวิต
21:00 - 21:30 ดำเนินไทย
21:30 - 22:00 Knowledge Tank
22:00 - 22:30 ทราบแล้วเปลี่ยน
22:30 - 23:00 อาชีพนอกกระแส
23:00 - 23:30 ดำเนินไทย
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
01:00 - 01:30 อาชีพนอกกระแส
01:30 - 02:00 MBA Sidewalk
02:00 - 02:30 ดำเนินไทย
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 3
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
08:00 - 09:00 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 6
09:00 - 10:00 สอนศาสตร์ : ฟิสิกส์ ม. 6
10:00 - 11:00 สอนศาสตร์ : ภาษาไทย ม. 6
11:00 - 12:00 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 6
12:00 - 12:30 Admissions Gang
12:30 - 12:57 Sound Shake
13:00 - 13:30 ดำเนินไทย
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 Porcelain Story
15:00 - 16:00 Megamind คิดการใหญ่ [ 7 ]
16:00 - 16:30 Sound Shake
16:30 - 16:59 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
17:00 - 18:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
19:30 - 20:00 ดำเนินไทย
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
21:30 - 22:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 6 ]
22:00 - 22:30 MBA Sidewalk
22:30 - 23:00 New Heart New World
23:00 - 00:00 Porcelain Story
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Porcelain Story
00:00 - 01:00 เกษตรขั้นเทพ 2
01:00 - 01:30 ดำเนินไทย
01:30 - 02:00 Knowledge Tank
02:00 - 03:00 Porcelain Story
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 3
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
08:00 - 09:00 สอนศาสตร์ : เคมี ม. 6
09:00 - 10:00 สอนศาสตร์ : ชีววิทยา ม. 6
11:00 - 12:00 สอนศาสตร์ : สังคมศึกษา ม. 6
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 13:00 Admissions Gang
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 15:00 Battle Bots Series 1
15:00 - 15:30 ทราบแล้วเปลี่ยน
15:30 - 16:00 Natcha the Explorer
17:00 - 18:00 เกษตรขั้นเทพ 2
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:30 Battle Bots Series 1
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส
22:00 - 23:00 พื้นที่ชีวิต
23:00 - 00:00 Battle Bots Series 1
ข่าวฮิตวันนี้
ดูทั้งหมด >

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม คว้ารางวัล รายการเด็กยอดเยี่ยม ในงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม คว้ารางวัล รายการเด็กยอดเยี่ยม ในงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7 สามเณร ปลูกปัญญาธรรม คว้ารางวัล รายการเด็กยอดเยี่ยม ในงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7

ทรูปลูกปัญญา ต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4

ทรูปลูกปัญญา ต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4 ทรูปลูกปัญญา ต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4

เก้า-จิรายุ นำทีมทรูปลูกปัญญา ต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4

เก้า-จิรายุ นำทีมทรูปลูกปัญญา ต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4 เก้า-จิรายุ นำทีมทรูปลูกปัญญา ต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4

เก้า จิรายุ นั่งแท่น แบรนด์แอมบาสเดอร์ทรูปลูกปัญญา มีเดีย (คลิป)

เก้า จิรายุ นั่งแท่น แบรนด์แอมบาสเดอร์ทรูปลูกปัญญา มีเดีย (คลิป) เก้า จิรายุ นั่งแท่น แบรนด์แอมบาสเดอร์ทรูปลูกปัญญา มีเดีย (คลิป)

เกาะขอบเวที ลุ้น สุดยอดนักล่าฝัน ทรู เอเอฟ 11 ได้ที่นี้ ในคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศ 4 ต.ค.นี้

เกาะขอบเวที ลุ้น สุดยอดนักล่าฝัน ทรู เอเอฟ 11 ได้ที่นี้ ในคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศ 4 ต.ค.นี้ เกาะขอบเวที ลุ้น สุดยอดนักล่าฝัน ทรู เอเอฟ 11 ได้ที่นี้ ในคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศ 4 ต.ค.นี้

Back to Top