ทรู ปลูกปัญญา

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
00:00 - 01:00 เกษตรขั้นเทพ
01:00 - 01:30 Sound Shake
01:30 - 02:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:00 The World's Biggest Classroom
10:00 - 10:30 The Rookies ทางช้างเผือก
10:30 - 11:00 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
11:00 - 11:30 ศิลปาแกรม
11:30 - 12:00 The Surveyor
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 13:00 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 สารคดี The Moving Picture
15:00 - 15:30 เพื่อนครู
15:30 - 16:30 เกษตรขั้นเทพ
16:30 - 17:00 Admissions Gang
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 21:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
21:00 - 21:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
21:30 - 22:00 The Rookies ทางช้างเผือก
22:00 - 22:30 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
22:30 - 23:00 The World's Biggest Classroom
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 สารคดี The Moving Picture
01:00 - 01:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
01:30 - 02:00 ฟาร์มสนุก
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 08:30 Wildlife
08:30 - 09:00 Knowledge Tank
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:30 เกษตรขั้นเทพ
10:30 - 11:00 Sound Shake
11:00 - 11:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
11:30 - 12:00 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 13:00 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 14:30 The World's Biggest Classroom
14:30 - 15:00 The Rookies ทางช้างเผือก
15:00 - 15:30 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
15:30 - 16:00 ศิลปาแกรม
16:00 - 16:30 The Surveyor
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 World Documentary [ 2 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 สารคดี The Moving Picture
21:30 - 22:00 เพื่อนครู
22:00 - 23:00 สารคดี The Moving Picture
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
00:00 - 00:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
00:30 - 01:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
01:00 - 01:30 The Rookies ทางช้างเผือก
01:30 - 02:00 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.3
09:30 - 10:30 สารคดี The Moving Picture
10:30 - 11:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
11:00 - 11:30 ฟาร์มสนุก
11:30 - 12:00 Admissions Gang
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 13:00 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Human Planet
14:00 - 15:00 เกษตรขั้นเทพ
15:00 - 15:30 Sound Shake
15:30 - 16:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
16:00 - 16:30 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
16:30 - 17:00 เพื่อนครู
17:00 - 18:00 Human Planet
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Human Planet
20:30 - 21:00 The World's Biggest Classroom
21:00 - 21:30 The Rookies ทางช้างเผือก
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
22:00 - 22:30 ศิลปาแกรม
22:30 - 23:00 The Surveyor
23:00 - 00:00 Human Planet
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Human Planet
00:00 - 01:00 สารคดี The Moving Picture
01:00 - 02:00 เกษตรขั้นเทพ
02:00 - 05:00 Human Planet
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Human Planet
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
10:00 - 10:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
10:30 - 11:00 The Rookies ทางช้างเผือก
11:00 - 11:30 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
11:30 - 12:00 The World's Biggest Classroom
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 12:57 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
14:00 - 15:00 สารคดี The Moving Picture
15:00 - 15:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
15:30 - 16:00 ฟาร์มสนุก
16:00 - 16:30 Admissions Gang
16:30 - 17:00 ศิลปาแกรม
17:00 - 18:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
18:00 - 18:27 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาไทย ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Dangerous Encounters [ 5 ]
20:30 - 21:30 เกษตรขั้นเทพ
21:30 - 22:00 Sound Shake
22:00 - 22:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
22:30 - 23:00 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
23:00 - 00:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
00:00 - 00:30 The World's Biggest Classroom
00:30 - 01:00 The Rookies ทางช้างเผือก
01:00 - 01:30 ศิลปาแกรม
01:30 - 02:00 The Surveyor
02:00 - 05:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 5 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:30 สารคดี The Moving Picture
10:30 - 11:00 เพื่อนครู
11:00 - 12:00 เกษตรขั้นเทพ
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 12:57 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 14:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
14:30 - 15:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
15:00 - 15:30 The Rookies ทางช้างเผือก
15:30 - 16:00 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
16:00 - 16:30 The World's Biggest Classroom
16:30 - 17:00 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:27 เพื่อนครู
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : สังคมศึกษา ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:15 ครูมืออาชีพ
20:15 - 21:00 ศาสตร์พระราชา
21:00 - 21:30 Wildlife
21:30 - 22:00 Knowledge Tank
22:00 - 22:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
22:30 - 23:00 ฟาร์มสนุก
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 สารคดี The Moving Picture
01:00 - 01:30 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
01:30 - 02:00 The Rookies ทางช้างเผือก
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
08:00 - 09:00 ปลูกปัญญาธรรม
12:00 - 12:30 Admissions Gang
12:30 - 13:00 Sound Shake
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 Human Planet
15:00 - 15:30 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
15:30 - 16:00 The Rookies ทางช้างเผือก
16:00 - 16:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 Megamind คิดการใหญ่ [ 6 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:30 Human Planet
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 21:00 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
21:00 - 21:30 The World's Biggest Classroom
22:00 - 23:00 สารคดี The Moving Picture
23:00 - 00:00 Human Planet
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Human Planet
00:00 - 01:00 เกษตรขั้นเทพ
01:00 - 01:30 Wildlife
01:30 - 02:00 Knowledge Tank
02:00 - 03:00 Human Planet
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 12:57 Admissions Gang
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
15:00 - 15:30 ฟาร์มสนุก
15:30 - 16:00 เพื่อนครู
16:00 - 16:30 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
17:00 - 18:00 เกษตรขั้นเทพ
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 สารคดี The Moving Picture
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
22:00 - 22:30 ศิลปาแกรม
22:30 - 23:00 The Surveyor
ข่าวฮิตวันนี้
ดูทั้งหมด >

เผยโฉม 12 เยาวชน สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 7 ชูแนวคิด ความรักจักรวาล รัก เรียน เพียร ให้

เผยโฉม 12 เยาวชน สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 7 ชูแนวคิด ความรักจักรวาล รัก เรียน เพียร ให้ เผยโฉม 12 เยาวชน สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 7 ชูแนวคิด ความรักจักรวาล รัก เรียน เพียร ให้

รายการ I AM ช่องทรูปลูกปัญญา รับโล่รางวัลเกียรติยศ ตาชั่งทอง ประจำปี 2560

รายการ I AM ช่องทรูปลูกปัญญา รับโล่รางวัลเกียรติยศ ตาชั่งทอง ประจำปี 2560 รายการ I AM ช่องทรูปลูกปัญญา รับโล่รางวัลเกียรติยศ ตาชั่งทอง ประจำปี 2560

รายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รับรางวัล สื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

รายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รับรางวัล สื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รับรางวัล สื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ทรูปลูกปัญญา ส่งน้องๆ ทำ ก่อน ฝัน TheDreamExplorers ร่วมทำงานจริงกับองค์กรชั้นนำ

ทรูปลูกปัญญา ส่งน้องๆ ทำ ก่อน ฝัน TheDreamExplorers ร่วมทำงานจริงกับองค์กรชั้นนำ ทรูปลูกปัญญา ส่งน้องๆ ทำ ก่อน ฝัน TheDreamExplorers ร่วมทำงานจริงกับองค์กรชั้นนำ

เริ่มรับสมัครแล้ว!! โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 7

เริ่มรับสมัครแล้ว!! โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 7 เริ่มรับสมัครแล้ว!! โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 7