ทรู ปลูกปัญญา

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 South Pacific
00:00 - 00:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
00:03 - 00:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
00:30 - 01:30 หัวใจไทยแลนด์
01:30 - 02:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
06:00 - 06:30 รอยธรรม
06:30 - 07:00 พุทธบริษัท [ 3 ]
06:59 - 07:00 Breaking News
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 ปลุกจิต Kids อาสา [ 6 ]
09:30 - 10:30 หัวใจไทยแลนด์
10:30 - 11:00 Sound Shake
11:00 - 11:30 I am ฉัน(จะ)เป็น [ 7 ]
11:30 - 12:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
12:00 - 13:00 World Documentary [ 2 ]
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
13:59 - 14:00 Breaking News
14:00 - 15:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
15:00 - 16:00 สารคดี The Moving Picture
16:00 - 16:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:29 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 6
20:29 - 20:30 Breaking News
20:30 - 21:00 Wildlife
21:00 - 21:30 Knowledge Tank
21:30 - 22:00 I am ฉัน(จะ)เป็น [ 7 ]
21:59 - 22:00 Breaking News
22:00 - 22:30 Sound Shake
22:30 - 23:00 The Rookies ทางช้างเผือก
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 00:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
00:03 - 00:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
00:30 - 01:00 ดำเนินไทย
01:00 - 01:30 The Rookies ทางช้างเผือก
01:30 - 02:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
06:00 - 06:30 รอยธรรม
06:30 - 07:00 พุทธบริษัท [ 3 ]
06:59 - 07:00 Breaking News
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 08:30 Wildlife
08:30 - 09:00 Knowledge Tank
09:00 - 09:30 ปลุกจิต Kids อาสา [ 6 ]
09:30 - 10:00 ดำเนินไทย
10:00 - 10:30 The Rookies ทางช้างเผือก
10:30 - 11:00 Sound Shake
11:00 - 11:30 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
11:30 - 12:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
12:00 - 12:30 Wildlife
12:30 - 13:00 Knowledge Tank
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
13:59 - 14:00 Breaking News
14:00 - 15:00 ส้มตำแฮมเบอร์เกอร์
15:00 - 15:30 ดำเนินไทย
15:30 - 16:00 The Rookies ทางช้างเผือก
16:00 - 16:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 World Documentary [ 2 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:29 สอนศาสตร์ : ฟิสิกส์ ม. 6
20:29 - 20:30 Breaking News
20:30 - 21:30 World Documentary [ 2 ]
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
21:59 - 22:00 Breaking News
22:00 - 23:00 หัวใจไทยแลนด์
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
00:00 - 00:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
00:03 - 00:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
00:30 - 01:30 สารคดี The Moving Picture
01:30 - 02:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
06:00 - 06:30 รอยธรรม
06:30 - 07:00 พุทธบริษัท [ 3 ]
06:59 - 07:00 Breaking News
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 ปลุกจิต Kids อาสา [ 6 ]
09:30 - 10:30 สารคดี The Moving Picture
10:30 - 11:00 Sound Shake
11:00 - 11:30 I am ฉัน(จะ)เป็น [ 7 ]
11:30 - 12:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
12:00 - 13:00 World Documentary [ 2 ]
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
13:59 - 14:00 Breaking News
14:00 - 15:00 ส้มตำแฮมเบอร์เกอร์
15:00 - 16:00 หัวใจไทยแลนด์
16:00 - 16:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:29 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 6
20:29 - 20:30 Breaking News
20:30 - 21:30 Dangerous Encounters [ 5 ]
21:30 - 22:00 Sound Shake
21:59 - 22:00 Breaking News
22:00 - 23:00 สารคดี The Moving Picture
23:00 - 00:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
00:00 - 00:03 Good News
00:03 - 00:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
00:30 - 01:30 หัวใจไทยแลนด์
01:30 - 02:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
02:00 - 03:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
06:00 - 06:30 รอยธรรม
06:30 - 06:59 พุทธบริษัท [ 3 ]
06:59 - 07:00 Breaking News
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
09:00 - 09:30 ปลุกจิต Kids อาสา [ 6 ]
09:30 - 10:30 หัวใจไทยแลนด์
10:30 - 11:00 Sound Shake
11:00 - 11:30 ครูมืออาชีพ
11:30 - 12:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
12:00 - 13:00 Dangerous Encounters [ 5 ]
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 South Pacific
13:59 - 14:00 Breaking News
14:00 - 15:00 Lol ชีวิตคิดบวก
15:00 - 16:00 สารคดี The Moving Picture
16:00 - 16:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 South Pacific
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาไทย ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:29 สอนศาสตร์ : ภาษาไทย ม. 6
20:29 - 20:30 Breaking News
20:30 - 21:30 South Pacific
21:30 - 21:59 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 3 ]
21:59 - 22:00 Breaking News
22:00 - 22:30 ดำเนินไทย
22:30 - 23:00 ครูมืออาชีพ
23:00 - 00:00 South Pacific
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 South Pacific
00:00 - 00:03 Good News
00:03 - 00:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
00:30 - 01:00 ดำเนินไทย
01:00 - 01:30 The Rookies ทางช้างเผือก
01:30 - 02:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
02:00 - 05:00 South Pacific
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 6 ]
06:00 - 06:30 รอยธรรม
06:30 - 06:59 พุทธบริษัท [ 3 ]
06:59 - 07:00 Breaking News
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 South Pacific
09:00 - 09:30 ปลุกจิต Kids อาสา [ 6 ]
09:30 - 10:30 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
10:30 - 11:00 Sound Shake
11:00 - 11:30 The Rookies ทางช้างเผือก
11:30 - 12:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
12:00 - 12:57 South Pacific
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 13:59 Knowledge Tank
13:59 - 14:00 Breaking News
14:00 - 15:00 Lol ชีวิตคิดบวก
15:00 - 15:30 ดำเนินไทย
15:30 - 16:00 The Rookies ทางช้างเผือก
16:00 - 16:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:27 I am ฉัน(จะ)เป็น [ 7 ]
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : สังคมศึกษา ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:16 สอนศาสตร์ : Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
20:16 - 20:59 ศาสตร์พระราชา
20:59 - 21:00 Breaking News
21:00 - 21:30 Wildlife
21:30 - 21:59 Knowledge Tank
21:59 - 22:00 Breaking News
22:00 - 23:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 7 ]
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
ข่าวฮิตวันนี้
ดูทั้งหมด >

ทรู ส่ง โป๊ป ลงโฆษณาตัวใหม่ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โหลดโป๊ป ขายดีปั๊บ (มีคลิป)

ทรู ส่ง โป๊ป ลงโฆษณาตัวใหม่ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โหลดโป๊ป ขายดีปั๊บ (มีคลิป) ทรู ส่ง โป๊ป ลงโฆษณาตัวใหม่ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โหลดโป๊ป ขายดีปั๊บ (มีคลิป)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขา สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขา สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขา สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขาแก่ 12 สามเณร นานาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขาแก่ 12 สามเณร นานาชาติ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีลาสิกขาแก่ 12 สามเณร นานาชาติ

เตรียมพบกับ 2 ทีมงานจากภารกิจ หนุมานตามหาหมูป่า ใน สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

เตรียมพบกับ 2 ทีมงานจากภารกิจ หนุมานตามหาหมูป่า ใน สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ เตรียมพบกับ 2 ทีมงานจากภารกิจ หนุมานตามหาหมูป่า ใน สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

ขอเชิญชมสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก (มีคลิป)

ขอเชิญชมสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก (มีคลิป) ขอเชิญชมสารคดีเรียลลิตี้ธรรมะ สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษครั้งแรกของโลก (มีคลิป)