ทรู ปลูกปัญญา

เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
00:00 - 01:00 เกษตรขั้นเทพ
01:00 - 01:30 Sound Shake
01:30 - 02:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 3
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:00 The World's Biggest Classroom
10:00 - 10:30 The Rookies ทางช้างเผือก
10:30 - 11:00 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
11:00 - 11:30 ศิลปาแกรม
11:30 - 12:00 The Surveyor
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 12:57 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
15:00 - 15:30 เพื่อนครู
15:30 - 16:30 เกษตรขั้นเทพ
16:30 - 17:00 Admissions Gang
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:27 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 22:00 ศรีอโยธยา [Sriayodhaya]
22:00 - 22:30 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
22:30 - 23:00 The World's Biggest Classroom
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
01:00 - 01:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
01:30 - 02:00 ฟาร์มสนุก
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 4 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 08:30 Wildlife
08:30 - 09:00 Knowledge Tank
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:30 เกษตรขั้นเทพ
10:30 - 11:00 Sound Shake
11:00 - 11:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
11:30 - 12:00 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 12:57 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 14:30 The World's Biggest Classroom
14:30 - 15:00 The Rookies ทางช้างเผือก
15:00 - 15:30 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
15:30 - 16:00 ศิลปาแกรม
16:00 - 16:30 The Surveyor
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 World Documentary [ 2 ]
18:00 - 18:27 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 22:00 ศรีอโยธยา [Sriayodhaya]
22:00 - 23:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
00:00 - 00:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
00:30 - 01:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
01:00 - 01:30 The Rookies ทางช้างเผือก
01:30 - 02:00 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 4 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.3
09:30 - 10:30 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
10:30 - 11:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
11:00 - 11:30 ฟาร์มสนุก
11:30 - 12:00 Admissions Gang
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 12:57 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Attenborough: 60 Years in the Wild
14:00 - 15:00 เกษตรขั้นเทพ
15:00 - 15:30 Sound Shake
15:30 - 16:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
16:00 - 16:30 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
16:30 - 17:00 เพื่อนครู
17:00 - 18:00 Attenborough: 60 Years in the Wild
18:00 - 18:27 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Attenborough: 60 Years in the Wild
20:30 - 21:00 The World's Biggest Classroom
21:00 - 21:30 The Rookies ทางช้างเผือก
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
22:00 - 22:30 ศิลปาแกรม
22:30 - 23:00 The Surveyor
23:00 - 00:00 Attenborough: 60 Years in the Wild
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Attenborough: 60 Years in the Wild
00:00 - 01:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
01:00 - 02:00 เกษตรขั้นเทพ
02:00 - 05:00 Attenborough: 60 Years in the Wild
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 4 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Attenborough: 60 Years in the Wild
09:00 - 09:30 Plook Education ป.1
09:30 - 10:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
10:00 - 10:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
10:30 - 11:00 The Rookies ทางช้างเผือก
11:00 - 11:30 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
11:30 - 12:00 The World's Biggest Classroom
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 12:57 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
14:00 - 15:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
15:00 - 15:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
15:30 - 16:00 ฟาร์มสนุก
16:00 - 16:30 Admissions Gang
16:30 - 17:00 ศิลปาแกรม
17:00 - 18:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
18:00 - 18:27 เดินหน้าประเทศไทย
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาไทย ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Dangerous Encounters [ 4 ]
20:30 - 21:30 เกษตรขั้นเทพ
21:30 - 22:00 Sound Shake
22:00 - 22:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
22:30 - 23:00 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
23:00 - 00:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
00:00 - 00:30 The World's Biggest Classroom
00:30 - 01:00 The Rookies ทางช้างเผือก
01:00 - 01:30 ศิลปาแกรม
01:30 - 02:00 The Surveyor
02:00 - 05:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 4 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
09:00 - 09:30 Plook Education ป.2
09:30 - 10:30 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
10:30 - 11:00 เพื่อนครู
11:00 - 12:00 เกษตรขั้นเทพ
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 12:57 ปลุกจิต Kids อาสา
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 14:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
14:30 - 15:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
15:00 - 15:30 The Rookies ทางช้างเผือก
15:30 - 16:00 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
16:00 - 16:30 The World's Biggest Classroom
16:30 - 17:00 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:27 เพื่อนครู
18:27 - 18:30 Good News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : สังคมศึกษา ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 21:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
21:00 - 21:30 Wildlife
21:30 - 22:00 Knowledge Tank
22:00 - 22:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
22:30 - 23:00 ฟาร์มสนุก
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
01:00 - 01:30 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
01:30 - 02:00 The Rookies ทางช้างเผือก
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 4 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
12:00 - 12:30 Admissions Gang
12:30 - 13:00 Sound Shake
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 Attenborough: 60 Years in the Wild
15:00 - 15:30 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
15:30 - 16:00 The Rookies ทางช้างเผือก
16:00 - 16:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
16:30 - 17:00 Sound Shake
17:00 - 18:00 Megamind คิดการใหญ่ [ 6 ]
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:30 Attenborough: 60 Years in the Wild
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 21:00 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
21:00 - 21:30 The World's Biggest Classroom
21:30 - 22:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
22:00 - 23:00 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
23:00 - 00:00 Attenborough: 60 Years in the Wild
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Attenborough: 60 Years in the Wild
00:00 - 01:00 เกษตรขั้นเทพ
01:00 - 01:30 Wildlife
01:30 - 02:00 Knowledge Tank
02:00 - 03:00 Attenborough: 60 Years in the Wild
05:00 - 06:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม [ 4 ]
06:00 - 07:00 ทำวัตรเช้า
07:00 - 08:00 ปลูกปัญญาธรรม
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 12:57 Admissions Gang
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 15:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
15:00 - 15:30 ฟาร์มสนุก
15:30 - 16:00 เพื่อนครู
16:00 - 16:30 สารคดี The Moving Picture [ 2 ]
16:30 - 17:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
17:00 - 18:00 เกษตรขั้นเทพ
18:00 - 18:30 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:30 Dangerous Encounters [ 4 ]
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 The Money ภารกิจพิชิตฝัน
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส [ 9 ]
22:00 - 22:30 ศิลปาแกรม
22:30 - 23:00 The Surveyor
23:00 - 00:00 Dangerous Encounters [ 4 ]
ข่าวฮิตวันนี้
ดูทั้งหมด >

ทรูปลูกปัญญา ส่งน้องๆ ทำ ก่อน ฝัน TheDreamExplorers ร่วมทำงานจริงกับองค์กรชั้นนำ

ทรูปลูกปัญญา ส่งน้องๆ ทำ ก่อน ฝัน TheDreamExplorers ร่วมทำงานจริงกับองค์กรชั้นนำ ทรูปลูกปัญญา ส่งน้องๆ ทำ ก่อน ฝัน TheDreamExplorers ร่วมทำงานจริงกับองค์กรชั้นนำ

เริ่มรับสมัครแล้ว!! โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 7

เริ่มรับสมัครแล้ว!! โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 7 เริ่มรับสมัครแล้ว!! โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 7

ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 เปิดสัปดาห์แรก ชวนฟัง เรื่อง รักตน กับ แอ็ด ไชยวัฒน์

ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 เปิดสัปดาห์แรก ชวนฟัง เรื่อง รักตน กับ แอ็ด ไชยวัฒน์ ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 เปิดสัปดาห์แรก ชวนฟัง เรื่อง รักตน กับ แอ็ด ไชยวัฒน์

ทรู เดินหน้าโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 6 เผยโฉม 12 สามเณรน้อย ภายใต้แนวคิด ความรักจักรวาล

ทรู เดินหน้าโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 6 เผยโฉม 12 สามเณรน้อย ภายใต้แนวคิด ความรักจักรวาล ทรู เดินหน้าโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี 6 เผยโฉม 12 สามเณรน้อย ภายใต้แนวคิด ความรักจักรวาล

ทรูปลูกปัญญา ส่งรายการ แอดมิชชั่นแก๊ง ตามติดชีวิตเด็กแอดฯ

ทรูปลูกปัญญา ส่งรายการ แอดมิชชั่นแก๊ง ตามติดชีวิตเด็กแอดฯ ทรูปลูกปัญญา ส่งรายการ แอดมิชชั่นแก๊ง ตามติดชีวิตเด็กแอดฯ