เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ
https://cms.dmpcdn.com/livetv/2019/07/12/aa02a8b6-1aa0-4236-8bfa-d10ff2826911_original.jpg

BBC WORLD NEWS HD - ดูทีวีออนไลน์

6

BBC WORLD NEWS HD - ผังรายการทีวีออนไลน์

Outside Source

02:00

Hard Talk

02:30

Outside Source

03:00

BBC World News America

04:00

Newsday

05:00

Asia Business Report

05:30

Sport Today

05:45

Newsday

06:00

Asia Business Report

06:30

Sport Today

06:45

Newsday

07:00

Asia Business Report

07:30

Sport Today

07:45

BBC World News

08:00

Asia Business Report

08:30

Sport Today

08:45

BBC World News

09:00

Asia Business Report

09:30

Sport Today

09:45

BBC World News

10:00

Hard Talk

10:30

The Briefing

11:00

Business Briefing

11:30

The Briefing

11:45

Business Briefing

12:30

The Briefing

12:45

BBC World News

13:00

World Business Report

13:45

BBC World News

14:00

BBC Business Live

14:30

Talking Movies

15:00

Hard Talk

15:30

GMT with George Alagiah

16:00

Our World

16:30

GMT with George Alagiah

17:00

World Business Report

17:30

Sport Today

17:45

GMT with George Alagiah

18:00

Impact

19:00

Sport Today

19:45

Impact

20:00

Talking Business with Aaron Heslehurst

20:30

Impact

21:00

Hard Talk

21:30

Global with Matthew Amroliwala

22:00

Sport Today

23:45

Global with Matthew Amroliwala

00:00

Global Business

00:15

BBC Focus on Africa

00:30

100 Days

01:00

Outside Source

02:00

Hard Talk

02:30

Outside Source

03:00

BBC World News America

04:00

Newsday

05:00

Asia Business Report

05:30

Sport Today

05:45

Newsday

06:00

Asia Business Report

06:30

Sport Today

06:45

Newsday

07:00

Asia Business Report

07:30

Sport Today

07:45

BBC World News

08:00

Asia Business Report

08:30

Sport Today

08:45

BBC World News

09:00

Asia Business Report

09:30

Sport Today

09:45

BBC World News

10:00

Hard Talk

10:30

The Briefing

11:00

Business Briefing

11:30

The Briefing

11:45

Business Briefing

12:30

The Briefing

12:45

BBC World News

13:00

World Business Report

13:45

BBC World News

14:00

BBC Business Live

14:30

World Living: The Travel Show

15:00

Hard Talk

15:30

GMT with George Alagiah

16:00

In Business Africa

16:30

GMT with George Alagiah

17:00

World Business Report

17:30

Sport Today

17:45

GMT with George Alagiah

18:00

Impact

19:00

Sport Today

19:45

Impact

20:00

Talking Business with Aaron Heslehurst

20:30

Impact

21:00

Hard Talk

21:30

Global with Matthew Amroliwala

22:00

Sport Today

23:45

ทีวีแพ็กเกจ

ตลอดฤดูกาล ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล (ราคาเปิดจอง)

ระยะเวลา 320 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิม

รายเดือน ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล

ระยะเวลา 30 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิม

รายสัปดาห์ ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล

ระยะเวลา 7 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิม

รายวัน ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล

ระยะเวลา 1 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิม