เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ

CCTV4

กำลังดู

No Initial player

CCTV4 - ผังรายการทีวีออนไลน์

Across the Strait

05:00

Asia Today

05:30

China News

06:00

Focus Today

06:30

China News

07:00

Memory of China

08:00

Foreigner in China

08:30

China News

09:00

TV Guide

09:10

On the Way

09:12

TV Guide

09:57

China News

10:00

Files of National Treasures

10:10

TV Guide

10:25

Across the Strait

10:30

China News

11:00

Chinese World

12:00

Around China

12:30

China News

13:00

TV Drama

13:10

On the Way

15:15

China News

17:00

China Showbiz

17:15

Files of National Treasures

17:45

China News

18:00

Asia Today

18:30

Memory of China

19:00

Across the Strait

19:30

China News

20:00

Focus Today

20:30

Around China

21:00

Chinese World

21:30

On the Way

22:00

China Showbiz

22:45

Files of National Treasures

23:15

TV Drama

23:30

TV Drama

00:00

Network News

01:00

Around China

01:30

China News

02:00

TV Drama

02:10

TV Guide

02:55

China News

03:00

TV Drama

04:00

Global Chinese News

04:45

Across the Strait

05:00

Asia Today

05:30

China News

06:00

Focus Today

06:30

China News

07:00

Memory of China

08:00

China Showbiz

08:30

China News

09:00

TV Guide

09:10

On the Way

09:12

TV Guide

09:57

China News

10:00

Files of National Treasures

10:10

TV Guide

10:25

Across the Strait

10:30

China News

11:00

Chinese World

12:00

Around China

12:30

China News

13:00

TV Drama

13:10

On the Way

16:15

China News

17:00

China Showbiz

17:15

Files of National Treasures

17:45

China News

18:00

Asia Today

18:30

Memory of China

19:00

Across the Strait

19:30

China News

20:00

Focus Today

20:30

Around China

21:00

Chinese World

21:30

On the Way

22:00

China Showbiz

22:45

Files of National Treasures

23:15

TV Drama

23:30