https://cms.dmpcdn.com/livetv/2018/12/17/d6f8a170-f4b8-4406-aecc-cc7ad86d9b9a.png

CCTV4 - ดูทีวีออนไลน์

ดูช่อง CCTV4 ที่นี่ สดตลอด 24 ชั่วโมง
ผังรายการทีวีออนไลน์

CCTV4 - ผังรายการทีวีออนไลน์

Across the Strait

10:30

China News

11:00

National Treasures Found

12:00

TV Guide, AD

12:30

TV Drama

12:32

On the Way

16:15

Food in China

17:00

China Showbiz

17:30

China News

18:00

Asia Today

18:30

Memory of China

19:00

Across the Strait

19:30

China News

20:00

Focus Today

20:30

National Treasures Found

21:00

Network News

21:30

TV Drama

22:00

TV Drama

00:00

China Showbiz

00:15

Nostalgia

00:45

TV Guide, AD

00:55

Network News

01:00

Food in China

01:30

China News

02:00

On the Way

02:10

TV Guide

02:55

China News

03:00

Memory of China

04:00

National Treasures Found

04:30

Across the Strait

05:00

Asia Today

05:30

China News

06:00

Focus Today

06:30

Global News

07:00

Memory of China

08:00

China Showbiz

08:30

China News

09:00

TV Guide

09:10

On the Way

09:12

TV Guide

09:57

Food in China

10:00

Across the Strait

10:30

China News

11:00

National Treasures Found

12:00

TV Guide, AD

12:30

TV Drama

12:32

On the Way

16:15

Food in China

17:00

China Showbiz

17:30

China News

18:00

Asia Today

18:30

Memory of China

19:00

Across the Strait

19:30

China News

20:00

Focus Today

20:30

National Treasures Found

21:00

Network News

21:30

TV Drama

22:00