เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ
https://cms.dmpcdn.com/livetv/2018/12/17/978fc2da-8f65-410f-bff8-931b22c37324.png

Discovery Asia - ดูทีวีออนไลน์

ระบบเสียงสองภาษา

Discovery Asia - ผังรายการทีวีออนไลน์

India Emerges: A Visual History

07:30

Waterfront Cities of the World [ 5 ]

08:20

Globe Trekker

09:10

Magnificent Megacities

10:03

Passage to China

10:50

Asia - Secret Lives, Hidden Places [ 2 ]

11:41

India Emerges: A Visual History

12:30

Waterfront Cities of the World [ 5 ]

13:20

Globe Trekker Asia

14:10

India Emerges: A Visual History

15:04

Waterfront Cities of the World [ 5 ]

15:50

Globe Trekker

16:40

Snake Master

17:33

Recipe for Success

18:21

Recipe for Success

18:45

Untamed China with Nigel Marven

19:10

Snake Master

20:00

Recipe for Success

20:50

Recipe for Success

21:15

Untamed China with Nigel Marven

21:40

Snake Master

22:30

Recipe for Success

23:20

Recipe for Success

23:45

Untamed China with Nigel Marven

00:10

Snake Master

01:00

Recipe for Success

01:50

Recipe for Success

02:15

Untamed China with Nigel Marven

02:40

Japan from Above

03:30

Welcome to the Railworld Japan

04:30

India Emerges: A Visual History

05:00

Waterfront Cities of the World [ 5 ]

05:50

Globe Trekker

06:40

Snake Master

07:33

Recipe for Success

08:20

Recipe for Success

08:45

Untamed China with Nigel Marven

09:10

India Emerges: A Visual History

10:00

Waterfront Cities of the World [ 5 ]

10:50

Globe Trekker

11:40

Snake Master

12:33

Recipe for Success

13:20

Recipe for Success

13:45

Untamed China with Nigel Marven

14:10

Snake Master

15:00

Recipe for Success

15:50

Recipe for Success

16:15

Untamed China with Nigel Marven

16:40

Mao's Cold War

17:30

Marco Polo Reloaded

18:20

Welcome To...

19:10

Mao's Cold War

20:00

Marco Polo Reloaded

20:50

Welcome To...

21:40

Mao's Cold War

22:30

Marco Polo Reloaded

23:20