เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ

Discovery Asia

https://cms.dmpcdn.com/livetv/2018/12/17/978fc2da-8f65-410f-bff8-931b22c37324.png

Discovery Asia

ระบบเสียงสองภาษา

Discovery Asia - ผังรายการทีวีออนไลน์

Everest Rescue

10:50

#Indiamyway (Sea)

11:40

#Indiamyway (Sea)

12:05

Aerial Asia

12:30

Glimpse of Paradise - Garden Culture

13:20

Nigel Marven's Wild Philippines

14:10

Aerial Asia [ 2 ]

15:00

The Kingdom of Manaslu

15:50

Nigel Marven's Wild Philippines

16:40

Breaking Point

17:30

Invite Mr Wright: China

18:20

The Travel Bug [ 5 ]

19:10

Breaking Point

20:00

Invite Mr Wright: China

20:50

The Travel Bug [ 6 ]

21:40

Breaking Point

22:30

Invite Mr Wright: China

23:20

The Travel Bug [ 6 ]

00:10

Breaking Point

01:00

Invite Mr Wright: China

01:50

The Travel Bug [ 5 ]

02:40

Absolute Wild

03:30

Welcome to the Railworld Japan

04:30

Aerial Asia [ 2 ]

05:00

The Kingdom of Manaslu

05:50

Nigel Marven's Wild Philippines

06:40

Breaking Point

07:30

Invite Mr Wright: China

08:20

The Travel Bug [ 6 ]

09:10

Aerial Asia [ 2 ]

10:00

The Kingdom of Manaslu

10:50

Nigel Marven's Wild Philippines

11:40

Breaking Point

12:30

Invite Mr Wright: China

13:20

The Travel Bug [ 5 ]

14:10

Breaking Point

15:00

Invite Mr Wright: China

15:50

The Travel Bug [ 6 ]

16:40

Snake Master

17:30

China Close-Up

18:20

China Close-Up

18:45

Mysteries of the Mekong

19:10

Snake Master

20:00

China Close-Up [ 2 ]

20:50

China Close-Up [ 2 ]

21:15

Mysteries of the Mekong

21:40

Snake Master

22:30

China Close-Up [ 2 ]

23:20

China Close-Up [ 2 ]

23:45