เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ

Discovery Asia

กำลังดู

No Initial player

Discovery Asia - ผังรายการทีวีออนไลน์

Despot Housewives

05:00

Man Made Marvels

05:50

Panoramas

06:40

#Gonortheast

07:30

#Gonortheast

07:55

Asia - Secret Lives, Hidden Places

08:20

For Art's Sake

09:10

Despot Housewives

10:00

Man Made Marvels

10:50

Panoramas

11:40

Islamic Art: Mirror of the Invisible

12:30

Asia - Secret Lives, Hidden Places

13:20

Revealed: China's Eco Drive

14:10

#Gonortheast

15:00

#Gonortheast

15:25

Asia - Secret Lives, Hidden Places

15:50

For Art's Sake

16:40

China's Van Goghs

17:30

Walking the Himalayas

18:20

Taiwan Made [ 2 ]

19:10

Future Human A.I

20:00

Walking the Himalayas

20:50

Taiwan Made [ 2 ]

21:40

Future Human A.I

22:30

Walking the Himalayas

23:20

Taiwan Made [ 2 ]

00:10

China's Van Goghs

01:00

Walking the Himalayas

01:50

Taiwan Made [ 2 ]

02:40

The Indian Dream Hotel [ 2 ]

03:30

#Indiamyway (Sea)

04:30

#Gonortheast

05:00

#Gonortheast

05:25

Asia - Secret Lives, Hidden Places

05:50

For Art's Sake

06:40

Future Human A.I

07:30

Walking the Himalayas

08:20

Taiwan Made [ 2 ]

09:10

#Gonortheast

10:00

#Gonortheast

10:25

Asia - Secret Lives, Hidden Places

10:50

For Art's Sake

11:40

China's Van Goghs

12:30

Walking the Himalayas

13:20

Taiwan Made [ 2 ]

14:10

Future Human A.I

15:00

Walking the Himalayas

15:50

Taiwan Made [ 2 ]

16:40

Go Fast or Go Home

17:30

Go Fast or Go Home

17:55

Absolute Wild

18:20

The Tomb of Genghis Khan

19:10

Globe Trekker

20:00

Absolute Wild

20:50

We Were Kings

21:40

Globe Trekker

22:30

Absolute Wild

23:20