เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ
https://cms.dmpcdn.com/livetv/2019/01/21/ecd00c39-b41b-4689-80e4-9926d4335c7a.png

Discovery Channel - ดูทีวีออนไลน์

11
ระบบเสียงสองภาษา

Discovery Channel - ผังรายการทีวีออนไลน์

Anthony Bourdain: Parts Unknown

01:15

Wheeler Dealers [ 15 ]

02:05

Fast n' Loud: Demolition Theater

02:55

Garage Rehab

03:45

How it's Made [ 16 ]

04:35

How it's Made [ 16 ]

05:05

How Do They Do It? [ 15 ]

05:35

How it's Made [ 14 ]

06:00

Ed Stafford: Left for Dead

06:25

Man vs Wild with Bear Grylls and PM Modi

07:15

Anthony Bourdain: Parts Unknown

08:05

How Do They Do It? [ 15 ]

08:55

How it's Made [ 14 ]

09:20

Ed Stafford: Left for Dead

09:45

Man vs Wild with Bear Grylls and PM Modi

10:35

Anthony Bourdain: Parts Unknown

11:25

No Sleep No Fomo

12:15

Body Cam

13:05

Man vs Wild with Bear Grylls and PM Modi

13:55

Anthony Bourdain: Parts Unknown

14:45

Murder Comes to Town [ 4 ]

15:35

How Do They Do It? [ 15 ]

16:25

How it's Made [ 14 ]

16:50

Ed Stafford: Left for Dead

17:15

Man vs Wild with Bear Grylls and PM Modi

18:10

Anthony Bourdain: Parts Unknown

19:05

Gold Rush: White Water [ 2 ]

20:00

Fish or Die

20:55

Treasure Quest: Snake Island [ 2 ]

21:50

Murder Comes to Town [ 4 ]

22:45

Gold Rush: White Water [ 2 ]

23:35

Fish or Die

00:25

Treasure Quest: Snake Island [ 2 ]

01:15

How Do They Do It? [ 15 ]

02:05

How it's Made [ 14 ]

02:30

Ed Stafford: Left for Dead

02:55

Fast n' Loud [ 4 ]

03:45

Hand Built Hot Rods

04:35

How Do They Do It? [ 15 ]

05:35

How it's Made [ 14 ]

06:00

Ed Stafford: Left for Dead

06:25

Fast n' Loud [ 4 ]

07:15

Hand Built Hot Rods

08:05

How Do They Do It? [ 15 ]

08:55

How it's Made [ 14 ]

09:20

Ed Stafford: Left for Dead

09:45

Fast n' Loud [ 4 ]

10:35

Hand Built Hot Rods

11:25

Gold Rush: White Water [ 2 ]

12:15

Fish or Die

13:05

Treasure Quest: Snake Island [ 2 ]

13:55

Fast n' Loud [ 4 ]

14:45

Murder Comes to Town [ 4 ]

15:35

How Do They Do It? [ 15 ]

16:25

How it's Made [ 14 ]

16:50

Ed Stafford: Left for Dead

17:15

Fast n' Loud [ 4 ]

18:10

Hand Built Hot Rods

19:05

Anthony Bourdain: Parts Unknown

20:00

Man vs Wild with Bear Grylls and PM Modi

20:55

Naked and Afraid [ 5 ]

21:50

Evil Talks: Chilling Confessions

22:45

Anthony Bourdain: Parts Unknown

23:35

ทีวีแพ็กเกจ

ตลอดฤดูกาล ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล (ราคาเปิดจอง)

ระยะเวลา 320 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิม

รายเดือน ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล

ระยะเวลา 30 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิม

รายสัปดาห์ ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล

ระยะเวลา 7 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิม

รายวัน ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล

ระยะเวลา 1 วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเดิม