เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ

Discovery Channel

กำลังดู

No Initial player

Discovery Channel - ผังรายการทีวีออนไลน์

เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ [ 12 ]

06:00

Jungle Gold

06:25

Naked Survivor

07:15

A Crime to Remember [ 4 ]

08:05

How Do They Do It [ 14 ]

08:55

เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ [ 12 ]

09:20

Jungle Gold

09:45

Naked Survivor

10:35

A Crime to Remember [ 4 ]

11:25

Master of Arms

12:15

Treasure Quest

13:05

Gold Rush [ 9 ]

13:55

Naked Survivor

14:45

The Perfect Murder [ 5 ]

15:35

How Do They Do It [ 14 ]

16:25

เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ [ 12 ]

16:50

Jungle Gold

17:15

Naked Survivor

18:10

A Crime to Remember [ 4 ]

19:05

Jeremy Wade's Mighty Rivers

20:00

Ed Stafford: First Man Out

20:55

Naked and Afraid XL [ 3 ]

21:50

The Perfect Murder [ 5 ]

22:45

Jeremy Wade's Mighty Rivers

23:35

Ed Stafford: First Man Out

00:25

Naked and Afraid XL [ 3 ]

01:15

How Do They Do It [ 14 ]

02:05

เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ [ 12 ]

02:30

Jungle Gold

02:55

Naked Survivor

03:45

A Crime to Remember [ 4 ]

04:35

How Do They Do It [ 14 ]

05:35

เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ [ 12 ]

06:00

Jungle Gold

06:25

Naked Survivor

07:15

A Crime to Remember [ 4 ]

08:05

How Do They Do It [ 14 ]

08:55

เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ [ 12 ]

09:20

Jungle Gold

09:45

Naked Survivor

10:35

A Crime to Remember [ 4 ]

11:25

Jeremy Wade's Mighty Rivers

12:15

Ed Stafford: First Man Out

13:05

Naked and Afraid XL [ 3 ]

13:55

Naked Survivor

14:45

The Perfect Murder [ 5 ]

15:35

How Do They Do It [ 14 ]

16:25

เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ [ 12 ]

16:50

Jungle Gold

17:15

Marooned with Ed Stafford

18:10

A Crime to Remember [ 4 ]

19:05

How to Build...Everything

20:00

The Mind Control Freaks

20:25

Science Survivor

20:55

Incredible Engineering Blunders: Fixed

21:50

Disappeared [ 7 ]

22:45

How to Build...Everything

23:35