เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ
https://cms.dmpcdn.com/livetv/2019/01/21/ecd00c39-b41b-4689-80e4-9926d4335c7a.png

Discovery Channel - ดูทีวีออนไลน์

ระบบเสียงสองภาษา

Discovery Channel - ผังรายการทีวีออนไลน์

World's Biggest Ship

07:15

American Chopper [ 2 ]

08:05

Kindig Customs [ 5 ]

08:55

Treehouse Masters [ 7 ]

09:45

Body Invaders

10:35

Kindig Customs [ 5 ]

11:25

Kindig Customs [ 5 ]

12:15

Kindig Customs [ 5 ]

13:05

Kindig Customs [ 5 ]

13:55

Kindig Customs [ 5 ]

14:45

1980s: The Deadliest Decade [ 2 ]

15:35

Legend of Croc Gold

16:25

Anthony Bourdain: Parts Unknown

17:15

River Monsters: Mysteries of the Ocean

18:10

How China Works [ 2 ]

19:05

ปฏิบัติการช่วยชีวิตคนงานเหมืองชิลี

20:00

Anthony Bourdain: Parts Unknown

20:55

Pacific Warriors

21:50

1980s: The Deadliest Decade [ 2 ]

22:45

Treehouse Masters [ 7 ]

23:35

Survive That!

00:25

Anthony Bourdain: Parts Unknown

01:15

American Chopper [ 2 ]

02:05

Kindig Customs [ 5 ]

02:55

Body Invaders

03:45

ดิสคัฟเวอรี่ซันเดย์

04:35

How do they do it? [ 12 ]

05:35

How it's Made [ 15 ]

06:00

Treehouse Masters [ 5 ]

06:25

Fast n' Loud [ 2 ]

07:15

Kindig Customs [ 5 ]

08:05

How do they do it? [ 12 ]

08:55

How it's Made [ 15 ]

09:20

Treehouse Masters [ 5 ]

09:45

Fast n' Loud [ 2 ]

10:35

Kindig Customs [ 5 ]

11:25

Treehouse Masters [ 7 ]

12:15

Survive That!

13:05

Murder by Numbers [ 2 ]

13:55

Fast n' Loud [ 2 ]

14:45

1980s: The Deadliest Decade [ 2 ]

15:35

How do they do it? [ 12 ]

16:25

How it's Made [ 15 ]

16:50

Treehouse Masters [ 5 ]

17:15

Fast n' Loud [ 2 ]

18:10

Kindig Customs [ 5 ]

19:05

นักล่าล๊อบสเตอร์

20:00

Pacific Warriors

20:55

Legend of Croc Gold

21:50

1980s: The Deadliest Decade [ 2 ]

22:45

นักล่าล๊อบสเตอร์

23:35