รีเซต
https://cms.dmpcdn.com/livetv/2021/10/25/9bc0de00-3565-11ec-a098-9b134fb8338e_webp_original.png

Golf Channel Thailand HD Plus - ดูทีวีออนไลน์

ระบบเสียงสองภาษา
Golf Channel Thailand HD Plus
ผังรายการทีวีออนไลน์

Golf Channel Thailand HD Plus - ผังรายการทีวีออนไลน์

Golf Central On-Site

19:00

Swing Factor

20:00

2022 LPGA KPMG Women's PGA Championship

20:30

Golf Fix

23:30

Golf Central On-Site

00:00

2022 KLPGA BC Card Hankyung Ladies Cup

01:00

2022 KLPGA BC Card Hankyung Ladies Cup

04:00

2022 HIGHLIGHT LPGA KPMG WOMEN'S PGA CHA

07:00

Golf Central On-Site

07:15

2022 LPGA KPMG Women's PGA Championship

08:15

2022 LPGA KPMG Women's PGA Championship

11:15

2022 HIGHLIGHT LPGA KPMG WOMEN'S PGA CHA

14:15

Swing Expedition

14:30

Golf Fix

15:00

Build a Better Game

15:30

ME AND MY GOLF

16:00

Golf Today

16:30

Golf Central

18:30

FLASH BACK 2022 LPGA HILTON GRAND VACATI

19:30

FLASH BACK 2022 LPGA HILTON GRAND VACATI

22:30