เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ

NHK WORLD TV

กำลังดู

No Initial player

NHK WORLD TV - ผังรายการทีวีออนไลน์

The Mark of Beauty

05:30

NHK Newsline

06:00

Journeys in Japan

06:30

NHK Newsline

07:00

Imagine-Nation

07:30

NHK Newsline

08:00

Document 72 Hours

08:30

Easy Japanese

08:55

NHK Newsline

09:00

J-Trip Plan

09:30

NHK Newsline

10:00

Medical Frontiers

10:30

NHK Newsline

11:00

At Home with Venetia in Kyoto

11:30

NHK Newsline

12:00

Journeys in Japan

12:30

NHK Newsline

13:00

Imagine-Nation

13:30

NHK Newsline

14:00

Document 72 Hours

14:30

Easy Japanese

14:55

NHK Newsline

15:00

At Home with Venetia in Kyoto

15:30

NHK Newsline

16:00

Medical Frontiers

16:30

NHK Newsline

17:00

Document 72 Hours

17:30

Easy Japanese

17:55

Newsroom Tokyo

18:00

Direct Talk

18:40

Fudoki

18:55

NHK Newsline

19:00

Journeys in Japan

19:30

NHK Newsline

20:00

Imagine-Nation

20:30

NHK Newsline

21:00

Japanology Plus

21:30

NHK Newsline

22:00

Science View

22:30

NHK Newsline

23:00

At Home with Venetia in Kyoto

23:30

NHK Newsline

00:00

Journeys in Japan

00:30

NHK Newsline

01:00

Imagine-Nation

01:30

NHK Newsline

02:00

Document 72 Hours

02:30

Easy Japanese

02:55

NHK Newsline

03:00

Japanology Plus

03:30

NHK Newsline

04:00

Science View

04:30

NHK Newsline

05:00

At Home with Venetia in Kyoto

05:30

NHK Newsline

06:00

Tokyo Eye 2020

06:30

NHK Newsline

07:00

15 Minutes

07:30

15 Minutes

07:45

NHK Newsline

08:00

Her Story

08:30

Four Seasons in Japan

08:50

NHK Newsline

09:00

Japanology Plus

09:30

NHK Newsline

10:00

Science View

10:30

NHK Newsline

11:00

Kabuki Kool

11:30

NHK Newsline

12:00

Tokyo Eye 2020

12:30

NHK Newsline

13:00

15 Minutes

13:30

15 Minutes

13:45

NHK Newsline

14:00

Her Story

14:30

Four Seasons in Japan

14:50

NHK Newsline

15:00

Kabuki Kool

15:30

NHK Newsline

16:00

Science View

16:30

NHK Newsline

17:00

Her Story

17:30

Four Seasons in Japan

17:50

Newsroom Tokyo

18:00

Direct Talk

18:40

Fudoki

18:55

NHK Newsline

19:00

Tokyo Eye 2020

19:30

NHK Newsline

20:00

15 Minutes

20:30

15 Minutes

20:45

NHK Newsline

21:00

Trails to Tsukiji

21:30

NHK Newsline

22:00

Japan's Top Inventions

22:30

Inspiring Landscapes

22:45

NHK Newsline

23:00

Kabuki Kool

23:30