https://cms.dmpcdn.com/livetv/2019/07/31/31682adb-c504-409d-b2ea-d43245491a9a_original.png

ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล เอชดี 1 - ดูทีวีออนไลน์

ระบบเสียงสองภาษา
ดูทรูพรีเมียร์ฟุตบอล เอชดี 1 ตลอด 24 ชั่วโมง
ผังรายการทีวีออนไลน์

ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล เอชดี 1 - ผังรายการทีวีออนไลน์

Matchday Live Extra 2021/22

16:00

PL 2021/22

17:00

The Match Show Live 2021/22

19:00

PL 2021/22

20:00

The Match Show Live 2021/22

22:00

PL 2021/22

22:30

Match Round Up 2021/22

00:30

Premier League World 2021/22

01:00

PL Classic

01:30

PL Classic

03:30

1-To-11 2021/22

05:30

PL 2021/22

06:30

Matchday Live Extra 2021/22

08:30

PL 2021/22

09:30

Match Round Up 2021/22

11:30

PL 2021/22

12:00

PL 2021/22

14:00

PL Today 2021/22

16:00

PL 2021/22

17:00

Matchday Live Extra 2021/22

19:00

PL 2021/22

20:00

PL 2021/22

22:00